Komunikat agrotechniczny 24 (23-08-2022) Zabiegi po zbiorach gatunków pestkowych

Aktualnie w sadach czereśniowych zbiory zostały już zakończone. Jest to czas, kiedy należy zwrócić uwagę na ochronę pozbiorczą,  ze szczególnym uwzględnieniem raka bakteryjnego drzew pestkowych wywoływanego przez Pseudomonas syringae. Nie można również zapomnieć o drobnej plamistości drzew pestkowych, choroby powodowanej przez grzyb Blumeriella jaapii.

Objawy raka bakteryjnego i drobnej plamistości liści drzew pestkowych

Podobna sytuacja występuje w sadach wiśniowych, gdzie zbiory głównej odmiany ‘Łutówka’ są w końcowym etapie lub się zakończyły. Gatunek ten również wymaga szczelnej ochrony pozbiorczej, z głównym nastawieniem na ww. choroby. Pseudomonas syringae potrafi wywoływać duże szkody na plantacjach towarowych objawiających się spadkiem plonu, zwłaszcza przy porażeniu kwiatów, a później całych roślin – nektoryczne zmiany na blaszkach liściowych. Drzewa porażone przez bakterie z rodz. Pseudomonas wykazują się obniżoną odpornością na mróz i z tej przyczyny mogą w pierwszej kolejności przemarzać. Więcej szczegółów pod linkiem: https://tiny.pl/wxbkn. W przypadku grzyba Blumeriella jaapii pierwsze objawy można obserwować na przełomie maja i czerwca. Początkowo są to małe, drobne, ciemnozielone plamki, zmienia się na czerwonobrunatny kolor. Plamki mogą powiększać się i zlewać, tworząc większe nekrotyczne plamy. Porażone liście żółkną, zamierają i opadają już pod koniec lipca. W wyniki masowego porażenia obserwuje się całkowitą defoliację już w sierpniu. Na tak osłabionych drzewach owoce słabiej rosną, a jeżeli drzewo jest całkowicie pozbawione liści jest nieprzygotowane do zimowania i również może przemarzać. Więcej szczegółów pod linkiem: https://tiny.pl/wxbkz

W końcu sierpnia dla większości sadów czereśniowych w Polsce nadchodzi okres zasadniczego cięcia drzew w celu wymiany grubych, nieproduktywnych gałęzi. Termin wynika z dużej ilości sadów na silnie rosnących podkładkach. Pozwala to uzyskać ograniczoną reakcję wzrostową drzew z przekierowaniem tej siły na rozwój generatywny. Inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku drzew posadzonych na karłowych podkładkach ze słabym wzrostem. Tutaj można wykonać regulację koron w okresie wiosennym. Zasadę cięcia bezpośrednio po zbiorach przyjmuje się również w przypadku drzew wiśni, dla których zabieg ten powinien być wykonywany w warunkach ustabilizowanej suchej pogody. Taki przebieg pogody pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się raka bakteryjnego. Na roślinach zaraz po zbiorach występować będą rany po zerwanych owocach oraz uszkodzone i połamane pędy będące doskonałym miejscem rozpoczęcia procesu infekcji.  

W celu ograniczenia ryzyka wstępowania raka bakteryjnego sprawdza się zabieg z użyciem produktów miedziowych, zabezpieczający wszelkie rany. Zarówno te powstałe po zbiorach owoców – oberwane szypułki jak również te po cięciu drzew przy użyciu sekatorów oraz przy zastosowaniu cięcia mechanicznego. Doskonale wpisywać się tu będą preparaty miedziowe zaliczane do typowych fungicydów. Preparaty fungicydowe oparte o związki miedzi znane są od lat i charakteryzują się wysoką skutecznością. Ich skuteczne działanie wynika z charakterystyki pierwiastka, który naniesiony na roślinę w miejsca podatne na infekcję zapobiega kiełkowaniu zarodników grzybów oraz działa bakteriobójczo lub bakteriostatycznie, uniemożliwiając rozwój bakterii. Tworzy tym samym barierę utrudniającą infekowanie rośliny. Skondensowane nawozy miedziowe zawierające w swym składzie związki miedzi, takie jak: Miedziowy 50WP czy też Miedziowy 600 SC wykorzystywane do uzupełnienia tego składnika również mogą być pomocne w poprawie zdrowotności roślin.  Nowym narzędziem wspomagającym zdrowy rozwój drzew jest nowa generacja produktów zawierających tzw. miedź systemiczną. Do grupy tych produktów należy m.in. produkt CuPROTE. Produkt ten, nie działa na roślinie kontaktowo zapobiegając bezpośredniemu zainfekowaniu roślin, lecz wykazuje działanie systemiczne. Dzieje się tak z uwagi, iż jest to produkt w formie shelatowanej kwasem heptaglukonowym zawierającym 7 % miedzi. Związek ten wchłania się do roślin poprzez liście i korzenie, a wewnątrz jej pozostaje mobilny zapewniając działanie systemiczne. Preparat indukuje naturalne procesy odporności roślin zapewniając większą odporność nie tylko na choroby bakteryjne i grzybowe ograniczane również przy pomocy standardowych preparatów, lecz również pozwala ograniczyć ryzyko infekcji ze strony innych patogenów. 

 

 Drobna plamistość liści jest również chorobą, która ma swoje podłoże w ilości objawów na liściach. Wynika to z biologii jej sprawcy. W ograniczaniu występowania objawów na kolejny już sezon, kluczowe są zabiegi pozbiorcze. W tym celu zastosowanie znajdują produkty zawierające w swym składzie dodynę. Substancja ta w sadownictwie znana jest od wielu lat i w uprawach roślin pestkowych nadal wykazuje wysoką skuteczność działania w kierunku ograniczania np. drobnej plamistości wiśni i czereśni, kędzierzowatości liści brzoskwini czy też parcha jabłoni i gruszy. 

 Produktem, który będzie również poprawiał wzrost i rozwój roślin jest także Bakto G-stop. W swoim składzie zawiera dwa wyselekcjonowane szczepy bakterii z rodz. Bacillus. Produkt wpływa na podniesienie wigoru i zdrowotności roślin a dodatkowo wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do wybranych gatunków grzybów i bakterii. Antagonizm działania wynika z faktu, iż bakterie B. subtilis DW2S i B. amyloliquefaciens DW1A zasiedlają dostępną powierzchnię w tym także powierzchnię roślin, uniemożliwiając rozwój innych organizmów, także rozwój patogenów. BaktoG-Stop może być wykorzystywany w zabiegach ‘solo’ jak również w mieszaninach zbiornikowych z typowymi fungicydami w celu podniesienia efektywności. Wyjątek stanowią produkty fungicydowe zawierające miedź elementarną, siarkę i fosforyny oraz inne substancje wykazujące działanie bakteriobójcze.  Preparaty nowej generacji tj. Bakto G-stop oraz CuPROTE wpływające na poprawę wzrostu i wigoru roślin oraz uruchomienie procesów naturalnej odporności, są bardzo dobrym narzędziem w strategii antyodpornościowej, możliwym do włączenia, w każdym programie ochrony roślin. Działania takie określane mianem działań ‘hybrydowych’ doskonale wpisują się w obowiązujące trendy współczesnego sadownictwa.

 

 A co z odżywieniem roślin po owocowaniu?

Wiele minionych sezonów już pokazało, iż dobrze odżywione rośliny wydają lepszej jakości plony nawet w lata z przymrozkami. Dlatego, obecnie tj. po zakończeniu zbiorów warto zadbać o kondycję drzew i poprawę ich stanu odżywienia, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie owocowanie było na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo przełoży się to na jakość pąków kwiatowych na rok następny. Oprócz standardowych składników pokarmowych, odprowadzanych z liści i magazynowanych w pędach tj. NPK, w uprawie roślin pestkowych bardzo ważnymi są cynk (Zn), bor (B)  i mangan (Mn).  Te mikropierwiastki regulują wiele procesów życiowych zachodzących w roślinach, a m.in. poprawiają ich zimotrwałość. 

W celu odżywienia dolistnego wykorzystać można zarówno pojedyncze nawozy rozpuszczalne w wodzie, jak i gotowe mieszanki nawozowe dedykowane do tego celu. Wygoda gotowych mieszanek to przede wszystkim odpowiednie proporcje pomiędzy koniecznymi dla dostarczenia roślinie makro i mikroskładnikami w łatwo dostępnej formie chelatów jak i bezpieczeństwo stosowania. Taką mieszanką jest linia nawozów FruitAkademia na wzrost owoców II i FruitAkademia po zbiorach.  

Schemat nawożenia pozbiorczego gat. pestkowych przy obfitym owocowaniu: 

Innym rozwiązaniem na podniesienie rezerwy na następny sezon są mieszaniny zbiornikowe do sporządzenia samodzielnie wg. planu nawożenia wskazanego poniżej: 

  • Pierwszy i trzeci zabieg: 3-5 kg mocznika + 3 kg MKP + 2,5-3 L Cropvit Mn (1L Mantrac) + 1 L CropvitB (1L Bortrac) 
  • Drugi i czwarty zabieg: 3-5 kg mocznika + 1 kg MAP + 3 L Cropvit Zn (0,5 L Zintrac) + 1 L CropvitB (1L Bortrac). 

Ważne:

  1. Zabiegi dolistne z użyciem produktów FruitAkademia na wzrost owoców II i FruitAkademia po zbiorach można łączyć z nawozami Miedziowy 50 WP i Miedziowy 600 SC.
  2. Nawozy dolistne stosować wcześnie rano lub wieczorem przy wilgotności powietrza ok. 50-60%, unikać stosowania przy wysokich temp. > 24°C i intensywnym nasłonecznieniu.
  3. Zalecana ilość wody przy nawożeniu dolistnym wynosi 500-750 l/ha.
  4. Schemat nawożenia w ujęciu 4 zabiegów jest rekomendowany do sadów intensywnie prowadzonych, obficie owocujących w zeszłym sezonie. “Drugi” z zabiegów może być pominięty w sadach słabiej obowiązujących lub wchodzących w owocowanie.
  5. Produkty zawierające dodynę stosować ‘solo’.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. 

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie. 

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.