Komunikat agrotechniczny 23 (24-07-2023) Zabiegi w uprawie maliny

Druga połowa lipca to schyłek zbioru malin letnich, niemniej jednak w przypadku malin powtarzających jest to początek formowania się kwiatostanów i okresu kwitnienia. Dlatego w zależności od fazy wegetacyjnej w uprawie tego gatunku zróżnicowane będzie postępowanie w wykonywaniu zabiegów. W związku z powyższym poniżej przedstawiamy najważniejsze zabiegi na plantacjach malin.

1. Na plantacjach malin u schyłku zbioru i po zbiorze

W przypadku plantacji po zbiorze owoców, aktualnie upraw tunelowych na podwójny zbiór jak i odmian w gruncie dojrzewających wcześniej czeka nas szereg prac pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie plantacji na wysokim poziomie oraz selekcja pędów. Należy wykonać cięcie, które ma na celu usunięcie starych pędów owoconośnych, pędów uszkodzonych lub zamierających oraz selekcja pędów nadmiernie zagęszczających krzewy. Taki zabieg dodatkowo umożliwia znacznie dokładniejsze przeprowadzenie lustracji i wykonanie zabiegów. Na plantacjach malin gdzie po lustracji notujemy zagrożenie od strony szkodników czy też chorób wskazane jest kontynuowanie ochrony chemicznej. W lata suche, a takie występują w ostatnim czasie zwykle mamy problem z przędziorkiem chmielowcem. Szkodnik ten jest niezwykle groźny, gdyż na skutek jego żerowania wzrost krzewów zostaje osłabiony, co niekorzystnie wpływa na wielkość plonowania w kolejnym sezonie, oraz pogarsza się mrozoodporność uprawy. To właśnie na jego ograniczeniu powinniśmy się skupić po zbiorach. Do zwalczania przędziorków zalecane są akarycydy zawierające „abamektynę” w połączeniu z produktami zawierającymi niejonowe surfaktanty i polimery np. RODEO, wspomagającymi i ograniczającymi rozwój „drobnych szkodników”. Co więcej jeśli produkty zawierające „abamektynę” nie mają dobrej aury pogodowej by zadziałać, (temperatura słabe nasłonecznienie) to preparat RODEO, skutecznie ograniczy presję szkodników poprzez działanie mechaniczne. W przypadku malin owocujących na pędach dwuletnich bardzo ważne jest również zabezpieczenie ich po zbiorach przed występowaniem zamierania pędów maliny powodowanym przez grzyby z rodz. Didymella applanata, Leptospaeria coniothyrium oraz Botrytis cinerea.

2. Biostymulacja

W związku z wchodzeniem malin jesiennych w okres kwitnienia warto zwrócić uwagę na konieczność wykonywania zabiegów biostymulacji zarówno procesów kwitnienia, poprawiając jego przebieg i lepsze zawiązanie owoców. Ponadto aktualny przebieg pogody również ma niekorzystny wpływ na rośliny. Powoduje silny stres dla roślin zarówno poprzez brak odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. W wysokich temperaturach rośliny pobierają jej duże ilości a jednocześnie nie wszystkie gospodarstwa są wyposażone w systemy nawaniające. Koniecznie trzeba zwracać na to uwagę w aspekcie wykonywanych zabiegów. Do poprawy procesów kwitnienia polecamy technologię polegającą na wykonaniu trzech zabiegów produktem Kelpak (początek, pełnia i koniec kwitnienia). Zabiegi te mają na celu zwiększenie żywotności pyłku, poprawę kiełkowania łagiewki pyłkowej, której rozwój w obecnych warunkach będzie utrudniony. Dodatek aminokwasów roślinnych wpłynie redukująco na stres w jakim aktualnie znajdują się rośliny. Jest to istotny element przy budowaniu odpowiedniego plonu. Po przekwitaniu pierwszych kwiatów należy już budować jędrność owoców. Do tego celu polecamy zabiegi produktami zawierającymi wapń i krzem. W tej fazie warto postawić na wysoko przyswajalne nawozy wapniowe – mrówczany lub w technologii „nano” oraz krzem w postaci kwasu ortokrzemowego.

3. Poprawa żyzności gleby i funkcjonalności systemu korzeniowego

Dla przyspieszenia i uruchomienia procesów mineralizacji i humifikacji warto wykorzystać produkty zawierające azot, poprawiający stosunek C:N oraz bakterie z rodz. Bacillus zaangażowane w rozkład materii organicznej, w tym słomy. Pożywką dla samych bakterii, będą również kwasy humusowe, które mogą być podane łącznie z BaktoKompleks w jednym zabiegu. Produkt Naturvital-Plus dodatkowo będzie stanowić źródło odżywcze dla roślin malin rosnących na traktowanych plantacjach. W ramach biostymulacji roślin, poprawy życia biologicznego w glebie warto wykorzystać BaktoProFos zawierający w swoim składzie bakterie Bacillus megaterium. Są to bakterie, które odblokowywują z gleby uwstecznione formy składników pokarmowych. Jest to dodatkowy element, który można wykorzystać w ramach nawożenia roślin. Według doświadczeń ścisłych bakterie są w stanie dostarczyć dla roślin 132 kg dodatkowego fosforu oraz 109 kg potasu. Dodatkowo bakterie będą zasiedlały glebę dodatkowo zwiększając jej życie biologiczne. Pamiętać należy, że to w znacznym stopniu korzystny skład mikroorganizmów glebowych wpływa na zdrowotność plantacji. Połączenie i integrowanie wszystkich elementów dają wymierne korzyści w postaci ograniczenia potencjału infekcyjnego w kolejnych latach.

 

Zalecane rozwiązania:

I. W uprawie malin powtarzających / owocujących na pędach dwuletnich tak jak zresztą w przypadku wszystkich upraw niezmiernie ważna jest lustracja i szybka reakcja na wzrost występowania populacji szkodników lub reagowanie na sprzyjające warunki do rozwoju chorób (wzrost wilgotności lub długotrwale utrzymująca się rosa).

Po zauważeniu przędziorka chmielowca: Stablix pH 0,2 l/ha + abamektyna 18g 0,5 l/ha + Rodeo 0,1-0,15 l na każde 100 l wody + OptiSiarka 7 kg/ha* + Asystent+ 0,05-0,1 l/ha

W celu ochrony przez zamieraniem pędów: Stablix pH 0,2 l/ha + Batalion 450 SC 1,66 l/ha lub Puenta 62,5 WG 0,8 kg/ha + Bakto G-Stop 0,5-1 l/ha** + Asystent+ 0,05-0,1 l/ha

*) OptiSiarka to klasyczny produkt nawozowy zawierające siarkę, który pełni funkcję odżywczą, ale z racji wysokiej koncentracji siarki będzie również oddziaływał ograniczająco na presję szkodników oraz chorób grzybowych.

**) W sytuacji podwyższonego ryzyka do zabiegów fungicydowych polecamy dodatek mikrobiologicznego produktu Bakto G-Stop. W licznych obserwacjach i doświadczeniach notowano efekt antagonistycznego działania bakterii Bacillus amyloliquefaciens DW1A i Bacillus subtilis DW2S zawartych w Bakto G-Stop w stosunku do wielu chorobotwórczych patogenów. A ich metabolity wtórne pozytywnie wpływają na wigor roślin. Produkt Bakto G-Stop może być stosowany zarówno w konwencjonalnych uprawach jak i w uprawach ekologicznych.

II. Zabiegi biostymulacji są niezmiernie ważne na każdym z etapów rozwoju roślin sadowniczych. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas rozwoju kwiatostanów. Jednak dla każdej z faz konieczne jest zróżnicowane podejście, a wybór środka należy uzależnić od aktualnej fazy rozwojowej na plantacjach:

  • w okresie okołokwitnieniowym: Kelpak 3 l/ha + Naturamin WSP 0,3 kg/ha + FruitCa 1,5 kg/ha lub NanoActive 2 kg/ha + Cropvit BMo 1 l/ha
  • Po kwitnieniu: Kelpak 3 l/ha + Naturamin WSP 0,3 kg/ha + NanoActive Forte 4 kg/ha + Krzemian 0,5 l/ha
  • W okresie wzrostu: Naturamin WSP 0,3 kg/ha + FruitCa 1,5 kg/ha lub NanoActive 2 kg/ha + Krzemian 0,5 l/ha

III. Gleba jest środowiskiem życia i bytowania roślin, ale jest to również dzięki obecności mikroorganizmów twór żywy w którym zachodzą różnorodne procesy życiowe. Niestety w wielu przypadkach np. przy zbyt niskim pH lub zbyt wysokiej wilgotności dochodzi do uwstecznienia wielu pierwiastków. W celu uruchomienie uwstecznionego fosforu zlokalizowanego w postaci związków trudnorozpuszczalnych i niemożliwych do pobrania przez system korzeniowy roślin zalecamy zabieg w postaci fertygacji:  Naturamin WSP 2,5 kg/ha + BaktoProFos 1 l/ha + Naturvital Plus 2-3 l/ha*. Na plantacjach w uprawie otwartej uruchomienie procesów mineralizacji i popraw ich wydajności możliwa jest poprzez – zabieg belką herbicydową: Baktokompleks 0,5-1 l/ha + mocznik 10 kg + Naturvital Plus 7-10 l/ha*

 

*) Dawkę Naturvital-Plus należy uzależnić od celu w jakim środek ma być zastosowany, w przypadku pożywki 2-3 l/ha, w celu poprawy i regeneracji gleby oraz przy jednorazowej dawce pozbiorczej polecamy wyższą z zalecanych dawek 7-10 l/ha.

 

Warunki podczas aplikacji:

  1. Optymalna temperatura podczas wykonywania zabiegów nawożeniowych i biostymulujących wyk. nalistnie to 10-20°C. – godziny wieczorne lub poranne przy wysokiej wilgotności powietrza
  2. Kwas ortokrzemowy zawarty w preparacie Krzemian poprawi wartości fizykochemiczne młodych tkanek (naturalna bariera, szkodnikom będą miały trudniej nakłuwać liść, dodatkowo uzyskujemy jędrniejsze owoce).
  3. Oprysk BaktoProFos wykonywać na całą powierzchnię pola oraz unikać narażenia na skrajne warunki atmosferyczne (wysokie temperatury powyżej 35⁰C
  4. Zabieg Baktokompleks i Naturvital-Plus należy aplikować na glebę bezpośrednio, na resztki po zbiorcze
  5. Ilość wody użyta do zabiegu powinna zapewnić dokładne pokrycie opryskiwanej powierzchni zwykle jest to 300-400 l/ha.

Baktokompleks i Naturvital-Plus może być swobodnie stosowany na plantacjach prowadzących uprawę w systemie uprawy ekologicznej, posiadają Certyfikaty Ekologiczne odpowiednio o nr SE/18/2018 i SE/20/2019