Komunikat agrotechniczny 17 (14-06-2021) Postępowanie po opadach gradu

Temat: Gradobicia

Opady gradu, spowodowały uszkodzenia owoców, ale również uszkodzenia liści a w niektórych lokalizacjach także i pędów. W takich przypadkach bezwzględnie należy wykonać zabieg fungicydowy  możliwe jak najszybciej po wystąpieniu gradobicia.

 

  1. Plan fungicydowy po opadach gradu

Pierwszy zabieg musi być wykonany bezwzględnie z użyciem produktów zawierających kaptan lub tiofanat metylu tj. Topsin M 500 SC (lub łącznie). UWAGA!!! tiofanat metulu jest na liście s.a. do wycofania.

W zależności od wielkości uszkodzeń oraz warunków pogodowych, w następnych tygodniach należy wykonać dodatkowe zabiegi zabezpieczająco-regenerujące.

a) Jeśli nie występują uszkodzenia drewna: należy zastosować Kaper 80 WG lub Lekaro 80 WG w dawce 1,9 kg w odstępach 7 – 10 dniowych. Jeśli drzewa pozostają zwilżone przez dłuższe okresy zabieg należy wykonywać co 7 dni. Jeśli jest gorąco i sucho – co 10 dni.

b) Jeśli występują uszkodzenia drewna: należy powtórzyć zabieg z użyciem 1,5 l Topsinu + 1,9 kg Lekaro w sytuacjach gdy: • w sadzie panuje wysokie zagrożenie rakiem bakteryjnym, • w ciągu kilku dni po gradobiciu jest deszczowo. Od tego momentu należy wykonywać jeden zabieg co 7 dni stosując środki zawierające kaptan-y, aż do końca sierpnia. W normalnych warunkach będzie można dostrzec zabliźniające się rany po kilku tygodniach.

c) Uszkodzenia liści i owoców (gnicie): jeśli owoce są poważnie uszkodzone, jest prawie niemożliwe aby je ochronić przed gniciem stosując fungicydy. Jeśli jest gorąco i ciepło, rany pozostaną suche i procesy gnilne nie postępują. Jednakże jeśli wystąpią opady, rany są zwilżone owoce mogą zacząć gnić. Niewielkie ranki w normalnych warunkach nie zaczynają gnić ponieważ owoce są jeszcze małe w tym okresie oraz mało wrażliwe na gnicie.

W przypadku dokarmiania dolistnego należy poczekać kilka dni, ponieważ uszkodzone liście są bardzo wrażliwe na oparzenia nawozami.

2) Program nawożenia zależnie od typu uszkodzeń:

a) Uszkodzenia owoców – niewielkie uszkodzenia liści/pędów

Ważne jest, aby przywrócić jakość liści. Należy w ciągu dwóch tygodni wykonać zabieg z użyciem soli gorzkiej (siarczan magnezu): 2 zabiegi po 7 kg soli gorzkiej + 4 kg mocznika + 0,15 kg siarczanu cynku na hektar (nawozy te można łączyć z fungicydami, nie wolno łączyć z produktami wapniowymi). Można zastosować również gotowy produkt FruitAkademia na wzrost owoców I oraz na wzrost owoców II. Należy powtarzać taki zabieg raz w miesiącu aż do zbiorów. Pozostałe zabiegi należy wykonać z użyciem produktów wapniowych.

b) Poważne uszkodzenia liści/drewna – blisko 100% uszkodzonych owoców

Powierzchnia asymilacyjna (liście) została mocno zredukowana. Należy usunąć (ręcznie) z drzew około 30-40% owoców. Celem tego zbiegu jest powrót drzew do stanu równowagi po gradobiciu oraz aby pozostało zdolne do utrzymania silnych pąków kwiatowych na rok następny. Nie należy usuwać wszystkich owoców z drzew ponieważ reakcja drzewa będzie zbyt silna. Po około 3-4 tygodniach po gradobiciu drzewa zaczną powracać do stanu względnej równowagi.

c) Regenerację tkanek można również wspomóc poprzez zastosowanie produktów zawierających aminokawasy m.in. Naturamin WSP 0,5 – 1 kg/ha. Produkty te można mieszać z solami nawozowymi i wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi. Będą one miały pozytywny wpływ na pobieranie składników pokarmowych i odżywienie roślin w tych jakże stresowych warunkach.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.