Komunikat agrotechniczny 22 (19-07-2023) Zabiegi po zbiorach truskawki – nawożenie i biostymulacja

W poprzednim zaleceniu informowaliśmy o niezbędnych zabiegach, jakie należy wykonać po zakończonych zbiorach na plantacjach truskawek w celu ograniczenia presji szkodników i chorób na plantacji, podniesienia jej ogólnej zdrowotności oraz poprawy rozkładu resztek roślinnych jakimi są pozostawiona słoma i skoszone liście na plantacjach truskawek. Jednak jest to pierwsza część zabiegów, jakie powinny zostać zrealizowane na plantacji w celu osiągnięcia wysokiego plonowania w przyszłym sezonie wegetacyjnym.   W obecnym komunikacie poruszony zostanie temat biostymulacji, nawadniania oraz odpowiedniego nawożenia na plantacjach truskawek w drugiej połowie lata.

1. Nawożenie doglebowe 

Zakończenie zbiorów to jednocześnie moment, kiedy rozpoczyna się przygotowanie do kolejnego sezonu. Rośliny są wysilone, nawozy aplikowane wiosną zostały pobrane i wykorzystane przez roślinę, ale również wypłukane w głąb gleby przy okazji nawadniania plantacji i opadów deszczu. W celu uzupełnia zawartości składników pokarmowych w glebie należy dostarczyć nawozy wieloskładnikowe. Nawożenie powinno być poparte bieżącymi wynikami analizy gleby w celu dostarczenia optymalnej zawartości składników pokarmowych do gleby. Świadome nawożenie pozwoli nie tylko na odpowiednie odżywienie roślin, ale przyniesie realne oszczędności wynikające z nawożenia na zapas. Jednak, jeśli nie dysponujemy wynikami to również należy wykonać standardowe nawożenie z wykorzystaniem nawozu BlueComplex. Jest to odpowiednio zbilansowany nawóz o niskiej zawartości chlorków przeznaczony do nawożenia roślin jagodowych. Optymalne dawki wynoszą od 100-300 kg/ha nawozu na hektar jednak wszystko zależy od zasobności gleby w składniki pokarmowe. Najlepszym rozwiązaniem jest dostarczenie nawozów w dwóch dawkach co pozwoli na jego długą dostępność dla roślin i niskie zasolenie gleby, które jest szczególnie niebezpieczne podczas okresowych niedoborów wody. A bieżący sezon właśnie objawia się brakiem znaczących opadów deszczu od kilku tygodni. Szybkie dostarczenie nawozów po zakończeniu zbiorów wpłynie zarówno na odpowiednie zaopatrzenie roślin w składniki odżywcze, ale również wpłynie na poprawę rozkładu resztek roślinnych pozostawionych na plantacji. Rozkład resztek roślinnych został przedstawiony w poprzednim komunikacie agrotechnicznym, ale wsparciem rozkładu słomy może być zastosowanie dodatkowej dawni azotu bądź zwiększenie zastosowanych już dawek o ok 10% w celu poprawy stosunku C:N, ale lepszej i efektywniejszej pracy mikroorganizmów glebowych. Jeśli natomiast na plantacji występuje problem z odpowiednim poziomem wapnia odżywczego warto zastosować nawóz Agrosulpur, czyli nawóz dotaczający tzw. wapń odżywczy bez wpływu na odczyn gleby. Termin jego zastosowania można przesunąć również na późną jesień, aby nie zachodziły niekorzystne reakcje z innymi składnikami pokarmowymi zawartymi w glebie.  

Zalecenia: 

  • BlueComplex 100-300 kg/ha w dwóch dawkach  
  • Saletrzak 50-150 kg/ha 
  • Agrosulpur 300-500 kg/ha 

 

2. Ożywienie roślin dolistne 

Nieodzownym elementem jest nawożenie roślin po zbiorach. Nie należy o tym zapominać zarówno w aspekcie nawożenia mineralnego jak również dolistnego i związaną z tym biostymulacją. Truskawki po owocowaniu są „wypompowane” ze składników pokarmowych i dla dobrego ich wzrostu konieczne jest ich uzupełnienie w glebie jak również „interwencyjne” uzupełnienie niedoborów. Do tego celu warto wykorzystać nawozy dolistne z serii Cropvit, FruitAkademia, oraz Nano Active. Wielu plantatorów w dalszym ciągu nie docenia wagi dokarmiania roślin w latem. A jest to duży błąd wpływający na odpowiednie plonowanie w kolejnym sezonie. Oczywiście nawożenie dolistne nie musi być tak intensywne jak wiosną, lecz będzie to korzystnie wpływać na jakość roślin, zdrowotność i pozwoli na zredukowanie stresu, na który są narażone. Rośliny pozbawione części nadziemnych muszą odbudować masę liściową w celu odpowiedniego odżywienia oraz zawiązania pąków kwiatowych. Jeśli plantacja nie będzie koszona to nawożenie dolistne można rozpocząć zaraz po zakończonych zbiorach. Natomiast na plantacjach koszonych pierwsze zabiegi odżywcze warto wykonać w momencie wykształcenia się pierwszych liści, aby rośliny mogły pobrać podawane im nawozy. Zazwyczaj jest to ok 10-14 dni po skoszeniu plantacji. W pierwszych zabiegach warto wykorzystywać niższe dawki nawozów ze względu ich wrażliwość oraz ze względu na wysokie temperatury powietrza. Do nawożenia pozbiorczego warto zmieniać składy nawozów, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. W pierwszej kolejności warto korzystać z nawozów zrównoważonych oraz o podwyższonej zawartości fosforu dla lepszego i efektywniejszego rozbudowywania systemu korzeniowego roślin.  

Zalecenia: 

FruitAkademia Po zbiorach 5,5 kg/ha + siarczan magnezu 3 kg/ha 

Mocznik 3 kg/ha+ Siarczan Magnezu 5 kg/ha + Cropvit premium 714 0,5 l/ha + Cropvit PK 2-4 l/ha 

 

3) Biostymulacja 

Natomiast, jeśli chodzi o biostymulację po zbiorach warto wykonać zabiegi nalistne produktami wspomagającymi regenerację i ograniczające stres występujący w roślinach. Rośliny po zbiorach muszą nie tylko odbudować usuniętą masę liściową, ale również system korzeniowy. Zabiegi te będą również wspomagały ukorzenianie się rozłogów. Po zbiorach następuje ponowny wzrost systemu korzeniowego roślin, dlatego konieczne jest wspieranie tego procesu przy pomocy wspomnianej wcześniej biostymulacji. Do tego celu przewidziane są produkty takie jak Kelpak, czyli wyciąg z alg morskich Eclonia maxima, wspomagający rozwój systemu korzeniowego, ukorzeniania się roślin, ale również łagodzącym negatywne skutki stresu. Dodatek aminokwasów Naturamin-WSP roślinnych wspomoże proces odbudowy masy nadziemnej, dodatkowo usprawni tworzenie się w pełni sprawnego aparatu fotosyntetycznego. Warunki w obrębie systemu korzeniowego również poprawią się po zastosowaniu produktu Naturvital Plus. Zwiększy on warunki panujące bezpośrednio w strefie korzeniowej roślin. Zwiększy zdolność magazynowania wody w glebie i dostępność składników pokarmowych dla roślin możliwa jest jego aplikacja zarówno poprzez zabiegi nalistne jak również w wyższych dawkach przy pomocy systemów nawodnieniowych. Dodatkowe wsparcie rozwoju systemu korzeniowego osiągniemy przy dodaniu do zabiegów nalistnych produktu Dynamic Cresco, wpływającego na rozwój systemu korzeniowego roślin oraz ich odżywienie cynkiem. Rośliny po zastosowaniu produktu są bardziej odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne w tym również na suszę. W warunkach upałów odpowiednia poprowadzona biostymulacja pomoże zarówno prawidłowym zawiązywaniu pąków kwiatowych, ale również ograniczy stres abiotyczny dzięki ograniczeniu stratą wody, zmniejszenia podatności na uszkodzenia powodowane żerowaniem szkodników. Stosowanie Krzemian-u po zbiorach wzmocni ściany komórkowe, zwiększy ona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne oraz ograniczy straty wody wynikające z nadmiernej transpiracji. Ograniczy atrakcyjność roślin dla przędziorka chmielowca, który będzie znacznie rzadziej je zasiedlał. W ramach biostymulacji roślin, poprawy życia biologicznego w glebie warto wykorzystać BaktoProFos zawierający w swoim składzie bakterie Bacillus megaterium. Są to bakterie, które odblokują z gleby uwstecznione formy składników pokarmowych. Jest to dodatkowy element, który można wykorzystać w ramach nawożenia roślin. Według doświadczeń ścisłych bakterie są w stanie dostarczyć dla roślin 132 kg dodatkowego fosforu oraz 109 kg potasu. Dodatkowo bakterie będą zasiedlały glebę dodatkowo zwiększając jej życie biologiczne. Pamiętać należy, że to w znacznym stopniu korzystny skład mikroorganizmów glebowych wpływa na zdrowotność plantacji. Połączenie i integrowanie wszystkich elementów dają wymierne korzyści w postaci ograniczenia potencjału infekcyjnego w kolejnych latach.  

Zalecenia Biostymulacji: 

  • Poprawa systemu korzeniowego truskawki: Naturamin WSP 0,3 kg/ha + Dynamic Cresco 0,8 l/ha + Kelpak 1-2 l/ha – zabieg nalistny  
  • Poprawa systemu korzeniowego: Naturamin WSP 0,5 kg/ha + Kelpak 2 l/ha + Naturvital Plus 5 l/ha – zabieg do fertygacji  
  • Odżywienie i biostymulacja: Naturamin WSP 0,3-0,4 kg/ha + Cropvit Premium 0,5 l/ha + Nano Active Forte 2-3 kg/ha 
  • Mocznik 3 kg/ha + siarczan Mg 5kg/ha + Naturamin WSP 0,3kg/ha + Kelpak 1-2 l/ha 
  • BaktoProFos 1 l/ha – udostępnienie zablokowanych składników pokarmowych, poprawa bioróżnorodności życia mikrobiologicznego w glebie  

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.