Komunikat agrotechniczny 23 (15-08-2021) Ochrona pestkowych po zbiorach

 

Temat:

  1. Zabezpieczenie ran po cięciu
  2. Ochrona pestkowych po zbiorach

 

1)  W sadach czereśniowych sierpień to generalnie okres na przeprowadzenie zabiegów cięcia. Choć to nie jest to regułą. W tym okresie zwykle przeprowadza się je na drzewach silniej rosnących, gdyż wtedy właśnie obserwujemy słabszą reakcję wzrostową drzew. W przypadku drzew w sadach na podkładkach karłowych lub na odmianach u których w genotypie zapisany jest słaby wzrost, zabieg ten przesuwa się na okres wiosenny. Służy to pobudzeniu roślin do wzrostu młodych pędów, mogących w kolejnych latach zastąpić stare pędy charakteryzujące się mniejszą produktywnością.

Należy pamiętać, iż okres letni jest bezpieczniejszy, gdyż miejsca po przeprowadzonym cięciu znacznie szybciej obsychają, co będzie ograniczało znacznie rozwój raka bakteryjnego (Pseudomonas syringae).

Podobnie rzecz się ma w przypadku sadów wiśniowych. Cięcie w terminie letnim jest szczególnie wskazane w przypadku odmiany Łutówka. Specyfika tej odmiany tj. owocowanie na pędach dwuletnich i charakterystyczne ogałacanie pędów powoduje, że wycięcie gałęzi starszych nieproduktywnych przekierowuje całą siłę w kierunku młodych pędów dzięki czemu w kolejnym sezonie owoce na tych pędach są znacznie bardziej atrakcyjne.

2) Po wykonanym cieciu wskazane jest zabezpieczenie ran produktami miedziowymi np. Miedzian 50 Wp w dawce 1,75-3 kg/ha. Do tego celu wykorzystane mogą być również nawozy miedziowe np. Miedzowy 50 WP w dawce 1,5-3 kg/ha lub Miedziowy 600 SC w dawce 1-2,25L/ha. Produkty te będą stanowić doskonałe źródło miedzi która reguluje wiele procesów na poziomie białek enzymatycznych.

Zdrowe liście to podstawa prawidłowo przebiegających procesów fotosyntetycznych, dlatego ważne jest przeciwdziałanie również chorobom rozwijającym się na liściach. Zarówno w przypadku czereśni jak i wiśni uwagę należy zwrócić na drobną plamistość liści drzew pestkowych (Blumeriella japii). W przypadku ograniczania drobnej plamistości nieocenione są produkty zawierające dodynę.

Wsparcie w ochronie przed chorobami może stanowić produkt bakteryjny Bakto G-STOP w dawce 1 l/ha. Produkt można mieszać z większością agrochemikaliów oprócz produktów miedziowych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.