Komunikat agrotechniczny 21 (8-08-2022) Owocówka jabłkóweczka II pokolenie

W pułapkach feromonowych wywieszonych w sadach jabłoniowych w zależności od lokalizacji już od końca lipca (25-31.07) i w pierwszych dniach sierpnia (1-6.08) można było obserwować pierwsze odłowione samce owocówki jabłkóweczki. Presja nalotów ze strony tego szkodnika była i jest zróżnicowana w zależności od lokalizacji. W wielu rejonach w tych dniach odławiało się zaledwie 10-15 motyli, jednak były też takie lokalizacje gdzie na podłogach po ciepłej nocy odłowiło się 35 a nawet i 50 szt. tego gatunku. Zróżnicowanie to jest wynikiem strategii walki jaka była obrana przy zwalczaniu I pokolenia oraz sąsiedztwa innych sadów towarowych.

Początek lotu drugiego pokolenia oraz składanie jaj owocówki wskazują także programy symulacyjne rozwoju tego szkodnika w oparciu o zgromadzone dla danej lokalizacji dane pogodowe. Według wskazań programu RimPro-Cydia pierwsze zapłodnione samice pojawiły się już w około 25 lipca w rejonach Małopolski, w centralnej Polsce 31 lipiec-1 sierpnia, natomiast na Pomorzu dopiero 5-6 sierpnia.

Odczyty te potwierdzają stan rzeczywisty. Dokładne i rzeczywiste wykresy można na bieżąco śledzić poprzez linki zamieszczone w tabeli poniżej:

Lokalizacja Województwo Owocówka jabłkóweczka
Bieńkowice Małopolskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=Ayw1crV
Czersk Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=X5HfGSe
Komorów Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=hUbY4Gh
Lubostroń Kujawsko-Pomorskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=vv4kght
Maciejowice Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=ebN7Esh
Paprotnia Łódzkie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=5VjqhbN
Radom Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=PFbWC3I
Strzelce Łódzkie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=Rzp7LHa
Tczew Pomorskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=OGdKQt7
Wtelno Kujawsko-Pomorskie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=7TMYYbM
Zawierzbie Podkarpackie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=miC5qse
Zbrosza Duża Mazowieckie www.rimpro.eu/faces/cydia.xhtml?id=OX5Lcfq

W warunkach ciepłej letnie aury tj. przy temp. > 25 st. C po około 6-8 dniach od złożenia jaj mogą pojawić się pierwsze gąsiennice. Początkowo młode gąsiennice będą krążyć po owocach szukając dogodnego miejsca do wgryzu. Po wgryzieniu gąsiennica będzie już rozwijać się wewnątrz owocu, zanieczyszczając jego wnętrze i prowadząc do gnicia. Więcej szczegółów dot. biologii Owocówki jabłkóweczki tutaj: https://tiny.pl/wq3q2

Przy upalnych latach , obfitujących w temp z zakresu 30 st. C może dochodzić do wysychania otoczek jaj, a tym samym naturalnego ograniczenia presji ze strony szkodnika. W takich warunkach konieczne jest prowadzenie lustracji i wykonanie zabiegu w momencie pojawienia się świeżych wgryzów.

Ważne!!!

  • Zwalczanie drugiego pokolenia jest konieczne w sadach gdzie występuje silna presja owocówki (wskazuje na to liczebność odławianych samców do pułapek ferromonowych lub liczba wgryzów obserwowanych na owocach w koronie drzew.
  • Nacisk na lustrację i zwalczanie konieczne są w sadach otoczonych przez sady nie chronione (zapuszczone sady itp.), w okolicy których zwykle występują szkodniki w większym nasileniu
  • Z racji unikania tworzenia odporności nie należy stosować do zwalczania drugiego pokolenia szkodnika preparatów które były zastosowane do walki z pierwszym pokoleniem.

Środki użyteczne w walce ze szkodnikiem:

Produkt [s.a.] Dawka [l lub kg / ha] Czas działania [dni] Karencja [dni] Zwalcza zwójki Uwagi

Zwalczanie chemiczne

Apis/ LosOvados 200 SE lub Mospilan 20 SP [0,2% acetamiprydu] 0,2 7 – 10 14 Wykazuje działanie na zwójkowate w wielu uprawach sadowniczych. Apis/LosOvados stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj, od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74)
Coragen 200 SC/ Voliam (18,4% chlorantraniliprolu) 0,125-0,175 14 – 21 7 Tak Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż
w fazie czarnej główki.
Delegate [25%spinetoramu] 0,3 14-21 7 Tak Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż do fazy tzw. czarnej główki
Affirm 95 SG (0,95 % benzoesan emamektyny) 2,5-3,0 10 3 Tak środek stosować po zakończeniu kwitnienia, gdy wszystkie płatki opadły do momentu pojawienia się owoców dojrzałych do konsumpcji, gdy posiadają typowy smak i jędrność (BBCH 71-89). Zabieg należy przeprowadzić w oparciu o obserwacje nalotu za pomocą pułapek feromonowych – po złożeniu jaj, na początku masowego wylęgu larw gąsienic. W zależności od intensywności pojawu szkodników zabieg można powtórzyć po 7-10 dniach.

Zwalczanie biologiczne

Carpovirusine Super SC [Cydiapomonella Granulosis Virus (CpGV) – entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae – 1 x 1013 jednostek w 1 l środka.] 1 4-10 1 Nie Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza
„czarnej główki”). Z uwagi na działanie żołądkowe środka ważne jest równomierne pokrycie roślin
cieczą użytkową. Zabieg powtórzyć po silnym opadzie deszczu (powyżej 20 mm) bezpośrednio po
opryskiwaniu. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni UV, wspomagacze
ułatwiające wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające do
żerowania.

Dezorientacja samców – zawieszki ferromonowe

Isomate CLS 500 -800 dyspenserów na 1 ha przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy 0 Tak Dyspensery rozwieszać przed lotem motyli. Najpóźniej na początku lotów. Działanie środka nie polega na bezpośrednim zabijaniu szkodników. Wydzielające się z dyspenserów feromony poprzez dezorientację samców uniemożliwiają im zapłodnienie samic. Niezapłodnione samice nie składają jaj. Wówczas osobniki dorosłe giną nie przedłużając gatunku. Minimalna zalecana powierzchnia 3 ha, działka najlepiej w kształcie kwadratu.

 

Przypominamy:

Apis/LosOvados/Mospilan: środki  należące do grupy neonikotynoidów, skuteczne w zwalczaniu owcówki jabłkóweczki ale również innych szkodników w tym mszycy.

Coragen, Voliam: aktualnie preparat numer jeden w walce z owocówką jabłkóweczką. Najlepiej zastosować kiedy pierwsze larwy zaczną opuszczać jaja. Po 2 godzinach od aplikacji trudno zmywalny.

Affirm: nie pozostawia pozostałości, nawet jeśli jest stosowany na krótko przed zbiorami. Działa przez 7-10 dni.

Delegate: po aplikacji szkodnik przestaje żerować w ciągu kilku minut a śmiertelność następuje w ciągu 1 do 24 godzin.

Carpovirusine: Liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym. Produkt szybko są rozkładane na skutek oddziaływania światła UV. Najczęściej stosowane są w połączeniu z dezorientacją feromonową samców (niezbędne w programach „zero pozostałości” ze względu na problem z pozostałościami w owocach przy standardowym podejściu z użyciem ŚOR).

Isomate CLS: Opakowanie z dyspenserami należy otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Unikać zanieczyszczania dyspensera – Nie dotykać dyspensera bezpośrednio dłonią (stosować rękawice ochronne – np. nitrylowe). Jest to szczególnie istotne w pierwszym roku stosowania technologii dezorientacji feromonowej.

Do zabiegów polecamy 500-750 l cieczy roboczej na 1 ha i dodatek zwilżacza Asystent+.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.