Komunikat agrotechniczny 21 (12-07-2023) Zabiegi po zbiorach truskawki

Na większości plantacji odmian owocujących tradycyjnie zakończono zbiory bądź zbierane są już ostatnie owoce. Jest to czas na podsumowani dotychczasowego sezonu. Zatem można powiedzieć, że w bieżącym sezonie nie występowały nasilone objawy chorób grzybowych. Związane było to z prowadzeniem szczelnej ochrony zapobiegawczej na plantacjach, ale pomocny był tutaj także przebieg samej pogody. Poza lokalnie występującymi nawalnymi opadami deszczu zbiory przebiegały w suchej i umiarkowanie ciepłej aurze. O ile nie potęgowało to problemu z najważniejszymi chorobami grzybowymi takimi jak szara pleśń (Botrytis cinerea) i antraknoza (Colletotrichum spp.) tak na znaczeniu zyskał mączniak prawdziwy (Podosphaera macularis). Na wielu plantacjach z łatwością można było rozpoznać charakterystyczne objawy tej choroby, mającą postać łódkowato wygiętych blaszkach liściowych, różowo lub purpurowo-fioletowego nalotu na brzegach liści i delikatnego, białego nalotu.  Szczególnie silne porażenie obserwowano w uprawach pod osłonami.  

Okres pozbiorczy to wbrew pozorom istotny czas w uprawie truskawki. Rośliny są wysilone po owocowaniu. Widoczne są uszkodzenia liści przez choroby grzybowe jak również przez żerowanie szkodników. Szczególnie groźnym szkodnikiem w czasie zbiorów jest przędziorek chmielowiec. Wysysa on soki komórkowe z roślin pozbawiając ją asymilatów i powodując zachwianie gospodarki wodnej.  

W celu odbudowy potencjału plonotwórczego roślin, poprawy jej rozwoju i wigoru konieczne jest wykonanie kilku ważnych zabiegów bezpośrednio po zbiorach. Część z nich należy wykonać właśnie w przeciągu maksymalnie 14 dni od zakończenia zbiorów. Poniżej przedstawiamy kilka niezbędnych zabiegów i ich kombinacje w celu osiągnięcia pełnego powodzenia w uprawie.  

Koszenie plantacji 

Usuwanie liści z plantacji po okresie zbiorów jest dobrym zabiegiem pozwalającym na ograniczenie presji chorób. Rośliny mało efektywnych części nadziemnych dostaną sygnał o konieczności wytworzenia nowego aparatu asymilacyjnego jakimi będą nowe liście. Zabieg ten najefektywniej jest wykonywać w okresie do 14 dni po zakończeniu zbiorów. Jednak tu należy rozważyć konieczność koszenia plantacji. Zabieg ten będzie mało efektywny na roślinach posadzonych wiosną tego roku i będzie tylko potęgował stres roślin. Koszenie może okazać się również zbędne, kiedy kondycja roślin po zbiorach jest bardzo dobra. Szczególnie kiedy rośliny były sadzone jesienią bądź w końcu sierpnia, a zbiór z nich był znikomy. Jeśli z roślin zbierane były owoce i widoczne są uszkodzenia blaszek liściowych to warto takie kwatery kosić. Wspomoże to zdrowy rozwój roślin oraz ułatwi ochronę w drugiej części sezonu. Najbardziej efektywne będzie nie tylko skoszenie roślin, ale wywiezienie resztek roślinnych wraz ze ściółką poza plantację w celu pozbycia się źródła patogenów pochodzenia odgrzybowego oraz niektórych szkodników. Jest to proces wymagający większego nakładu pracy i energii, ale znacznie zredukuje potencjał chorób grzybowych w przyszłym sezonie, ale również usuniętych zostanie część szkodników np. przędziorków i roztoczy.  

Rozkład resztek roślinnych i poprawa życia biologicznego gleby  

Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie usunąć w 100% resztki ściółki roślin a część słomy pozostaje na plantacjach należy wspomóc procesy jej rozkładu. Słoma jest materią organiczną o szerokim stosunki C:N (100:1), a więc jest powolnie rozkładana przez mikroorganizmy glebowe. Istnieje kilka możliwości wsparcia rozkładu resztek roślinnych m.in. przez zastosowanie produktów poprawiających jej rozkład. Do tego polecamy wykonanie zabiegu produktem mikrobiologicznym Baktokompleks w mieszaninie z kwasami humusowymi Naturvital_Plus  

Dlaczego Baktokompleks po zbiorach truskawki? 

BaktoKompleks preparat zawierający to 5 szczepów bakterii glebowych z rodzaju Bacillus(1 000 000 000 w ml), które zostały wyselekcjonowane z polskich gleb. Jest to niewątpliwie zaleta, gdyż szczepy są rodzime, przygotowane na warunki występujące w Polsce i sprawdzone przez mikrobiologów z ponad 20-letnim doświadczeniem. Bakterie w formie przetrwalnikowej umożliwiają szerokie zastosowanie produktu i szybki efekt już w pierwszym roku.  

Kwasy humusowe – ratunek dla ubożejących gleb 

Coraz większe znaczenie w produkcji przywiązuje się do gleby. Nie można bagatelizować jej oczywistego i korzystnego wpływu na wielkość i jakość plonów. Szczególnie gleby lekkie potrzebują dodatkowego przywracania jej zdolności produkcyjnych i łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania jakim jest zmęczenie gleby. Do tego celu konieczne należy wykorzystywać kwasy humusowe zawarte w produkcie Naturvital-Plus. Są to wysokiej jakości kwasy humusowe w pełni rozpuszczalne w wodzie do stosowania zarówno w postaci oprysku, ale również przez fertygację. Dzięki ich działaniu zwiększamy pojemność wodną gleby oraz ograniczą straty wynikające z wypłukiwania składników pokarmowych w głąb gleby.  

Żyzna gleba to podstawa zarówno plonowania roślin jak również odpowiedniej jakości życie biologiczne. W celu osiągnięcia najlepszych efektów zarówno próchniczotwórczych jak również strukturotwórczych należy połączyć sprawdzone rozwiązania. Pakiet żyzna gleba, czyli połączenie bakterii glebowych zawartych w produkcie Baktokompleks oraz kwasów humusowych wpłyną na poprawę szybkości rozkładu resztek roślinnych ograniczając miejsce do rozwoju patogenów chorobotwórczych. Natomiast dzięki Naturvital-Plus nastąpi zwiększenie żyzności gleby, poprawi pobieranie składników pokarmowych z gleby. Dodatkowo kwasy humusowe będą pożywką dla bakterii.   

Ochrona 

Na kwaterach, gdzie nastąpiło silne porażenie roślin np. przez mączniaka można wykorzystać działanie wysuszające nawozów takich jak węglan potasu lub wodorowęglan potasu. Jest to jednak zabieg ryzykowny ze względu na możliwość wystąpienia fitotoksyczności na roślinach. Jeśli jednak plantacja zostanie usunięta a w jej miejsce w sierpniu będą sadzone młode rośliny warto rozważyć wykorzystanie działania mechanicznego nawozów. Według źródeł literaturowych wysokie stężenia węglanu potasu wykazują działanie wysuszające m.in. na szarą pleśń, mączniaka prawdziwego. Jednak nie należy rezygnować z ochrony przed chorobami grzybowymi i szkodnikami w okresie odbudowy masy liściowej jak również dalszemu wzrostowi plantacji. Po skoszeniu wypuszczane będą młode delikatne liście szczególnie narażone na porażenie przez choroby a w szczególności mączniaka prawdziwego. Oraz na żerowanie przędziorków, które będą się doskonale czuły w okresie lata przy suchej i bezdeszczowej pogodzie. Podstawą racjonalnej i skutecznej ochrony powinna być regularna lustracja plantacji i podejmowanie decyzji o konieczności wykonywania zabiegów produktami dopuszczonymi do stosowania według aktualnego programu ochrony roślin.  

 Rekomendacje: 

  • Koszenie plantacji, po owocowaniu optymalnie do 14 dni po zakończeniu ostatniego zbioru.  
  • Najlepsze efekty jeśli oprócz skoszenia plantacji liście i ściółka wraz z zarodnikami chorób zostaną usunięte poza plantację.  

Zabiegi poprawiające rozkład resztek roślinnych: 

  • Do zabiegu na plantacji truskawki po ścięciu liści polecamy Baktokompleksw dawce 0,5-1 l/ha w mieszaninie z  Naturvital-Plus w dawce 1-3 l/ha i/lub 2-5% roztworem mocznika 
  • W celu poprawy i regeneracji gleby oraz przy jednorazowej dawce pozbiorczej polecamy wyższą dawkę 1 l/ha prod.  Baktokompleks  łącznie z Naturvital-Plusw  dawce 7-10 l/ha. 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.