Komunikat agrotechniczny 2 (29-03-2021)
Wiosenne nawożenie pestkowych i jagodowych

TEMAT: Nawożenie posypowe w sadach drzew pestkowych i jagodnikach

 a) nawożenie pestkowych – wiśnia, czereśnia

Podobnie jak w przypadku większości upraw, nawożenie w danym sezonie warto oprzeć o aktualną analizę zaopatrzenia roślin w składniki pokarmowe. Przy podejściu do nawożenia warto również mieć na uwadze sytuację z ubiegłego sezonu, m.in. plon jaki został wywieziony z sadu a tym samym ilość składników pokarmowych. Ilość nawozu powinna z jednej strony uzupełniać te straty a z drugie pokrywać zapotrzebowanie roślin na składniki pokarmowe. Poniżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie zapotrzebowania na składniki pokarmowe oraz propozycje nawozwe.

Zapotrzebowanie upraw pestkowych w makroelementy

Pierwiastek Azot (N) Fosfor(P) Potas(K) Magnez(Mg) Wapń(Ca)
Zapotrzebowanie w kg/ha 80 50 80 10 80

 Propozycje nawozowe w nawożeniu upraw pestkowych

Nawóz Skład Dawka na hektar/Okres wykonania
Saletrzak Standard 27%N 2% CaO 4%MgO 40 -50 kg N

Nawożenie wczesno wiosenne

Salmag z borem 27,5%N 3,5%CaO, 4%MgO 40 – 50 kg N

Nawożenie wczesno wiosenne

Saletra Amonowa 34,4% N 40 -50 kg N

Nawożenie wczesno wiosenne

YaraLiva Tropicote Saletra Wapniowa/ YaraLiva Nitrabor 15,4%N, 25,6 CaO

0,3% B

20-30 kg N

Nawożenie uzupełniające zależne od spodziewanego plonu

Siarczan Potasu 50% K20 80 kg K2O nawożenie wiosenne

oraz wieloskładnikowe o niskiej zawartości chlorków (bezchlorkowe źródło potasu)

BlueComplex 10%N,13%P2O5,18%K2O, 2,5%MgO, 15%SO3, 0,05%B Nawożenie wiosenne
Yara Mila Complex(Hydrokomplex) 12%N+11%P2O5+18K2O 20-30 kg nawożenie wiosenne


b) nawożenie truskawki

Zalecane dawki odzwierciedlają zapotrzebowanie roślin w składniki pokarmowe na sezon Dawki nawozu powinny być dobierane z uwzględnieniem zasobności gleby oparte o analizę gleby. Nawożenie fosforem wykonujemy jeżeli w zaleceniach zasobność w ten pierwiastek była niska lub średnia. Jeżeli zasobność w fosfor była wysoka wstrzymujemy się z nawożeniem lub stosujemy dawki zachowawcze 20-30kg P2O5 na hektar.

 Zapotrzebowanie w makroelementy w tradycyjnej uprawie truskawki przy plonie 15-20 ton/ha

Pierwiastek Azot (N) Fosfor(P) Potas(K) Magnez(Mg) Wapń(Ca)
Zapotrzebowanie w kg/ha 60 4 100 10 40

Propozycje nawozowe w nawożeniu truskawki

Nawóz Skład Dawka na hektar/Okres wykonania
BlueComplex 10%N,13%P2O5,18%K2O, 2,5%MgO, 15%SO3, 0,05%B 200 kg nawożenie wiosenne
Yara Mila Complex(Hydrokomplex) 12%N+11%P2O5+18K2O 200 kg nawożenie wiosenne
Siarczan Potasu 50% K20 50 -60kg K2O nawożenie wiosenne
YaraLiva Tropicote Saletra Wapniowa/ YaraLiva Nitrabor 15,4%N, 25,6 CaO

0,3% B

20-30 kg N

Nawożenie uzupełniające przed kwitnieniem

Unica Calcium – Saletra potasowo wapniowa 14,2% N, 24% K2O, 12% CaO. 20-25kg N nawożenie uzupełniające zalecane w okresie kwitnienia i wzrostu jagód

Nie przekraczamy ilości zapotrzebowania w makroelementy w sezonie wegetacyjnym.

c) nawożenie malin letnich

Zapotrzebowanie w makroelementy w tradycyjnej uprawie malin letnich przy plonie 10 ton/ha

Pierwiastek Azot (N) Fosfor(P) Potas(K) Magnez(Mg) Wapń(Ca)
Zapotrzebowanie w kg/ha 80 50 80 10 80

 

Propozycje nawozowe w nawożeniu malin letnich

Nawóz Skład Dawka na hektar/Okres wykonania
Saletrzak Standard 27%N 2% CaO 4%MgO 20-30 kg N

Nawożenie wiosenne

Salmag z borem 27,5%N 3,5%CaO, 4%MgO 20 –30 kg N

Nawożenie wiosenne

Saletra Amonowa 34,4% N 20-30 kg N

Nawożenie wiosenne

BlueComplex 10%N,13%P2O5,18%K2O, 2,5%MgO, 15%SO3, 0,05%B 200kg nawożenie wiosenne
Yara Mila Complex(Hydrokomplex) 12%N+11%P2O5+18K2O 200kg nawożenie wiosenne
Siarczan Potasu 50% K20 40 kg K2O nawożenie przed kwitnieniem
Unica Calcium – Saletra potasowo wapniowa 14,2% N, 24% K2O, 12% CaO. 20-30 kg N

nawożenie uzupełniające zalecane przed kwitnieniem

YaraLiva Tropicote Saletra Wapniowa/ YaraLiva Nitrabor 15,4%N, 25,6 CaO

0,3% B

20-30 kg N

Nawożenie uzupełniające przed kwitnieniem


d) nawożenie malin jesiennych
Nie przekraczamy ilości zapotrzebowania w makroelementy w sezonie wegetacyjnym

Zapotrzebowanie w makroelementy w tradycyjnej uprawie malin jesiennych przy plonowaniu 10 ton/ha

Pierwiastek Azot (N) Fosfor(P) Potas(K) Magnez(Mg) Wapń(Ca)
Zapotrzebowanie w kg/ha 150 16 100 20 40

 

Propozycje nawozowe w nawożeniu malin jesiennych

Nawóz Skład Dawka na hektar/Okres wykonania
Saletrzak Standard 27%N 2% CaO 4%MgO 30-60 kg N

Nawożenie wczesno wiosenne

Salmag z borem 27,5%N 3,5%CaO, 4%MgO 30-60 kg N

Nawożenie wczesno wiosenne

Saletra Amonowa 34,4% N 30-60 kg N

Nawożenie wczesno wiosenne

BlueComplex 10%N,13%P2O5,18%K2O, 2,5%MgO, 15%SO3, 0,05%B 200 kg nawożenie przed ruszeniem wegetacji
Yara Mila Complex (Hydrokomplex) 12%N+11%P2O5+18K2O 200 kg nawożenie przed ruszeniem wegetacji
YaraLiva Tropicote Saletra Wapniowa/ YaraLiva Nitrabor 15,4%N, 25,6% CaO

0,3% B

200 kg Nawożenie rozwój pędów i części zielonych
Siarczan Potasu 50% K20 50-60 kg K2O nawożenie przed kwitnieniem

Nie przekraczamy ilości zapotrzebowania w makroelementy w sezonie wegetacyjnym.

Sięgając po nawozy w uprawie jagodowych warto rozważyć  zastosowanie nawozów o niskiej zawartości chlorków.