Komunikat agrotechniczny 2 (18-03-2022) Miodówka gruszowa

Tematy:

1) Miodówka gruszowa

MIODÓWKA GRUSZOWA PLAMISTA (Cacopsylla pyri)

Biologia szkodnika 

Zimują dorosłe samice. Gdy temperatura przekroczy 10°C, rozpoczynają składanie jaj. Niejednokrotnie zdarza się, że aktywność miodówek rozpoczyna się już w marcu. Pierwsze pokolenie larw pojawia się w czasie kwitnienia. Duża liczebność larw może skutkować opadaniem kwiatów bądź też ordzawieniem się owoców. [Szczegóły Tutaj]

Lustracje:

Każdorazowo zachęcamy aby dokonać lustracji w sadach drzew owocowych. Próg zagrożenia wynosi: 15 dorosłych miodówek strząśniętych z 35 gałęzi, z losowo wybranych drzew. Przy znacznym przekroczeniu progu zagrożenia, ochronę zaleca się rozpocząć jeszcze w okresie bezlistnym.

Sytuacja w najbliższych dniach:

Temperatury zapowiadane na najbliższe dni będą oscylowały na poziomie 12-16˚C w dzień,  a w nocy kilka stopni powyżej zera. Są to idealne warunki, w których dorosłe osobniki miodówek na gruszach wykazują wzmożoną aktywność. Przy słonecznej pogodzie oraz temperaturach powyżej 10 – 12˚C miodówki zaczynają składanie jaj – tak więc jest to odpowiedni moment na wykonanie zabiegu zwalczającego czy też ograniczania składania jaj.

I przypadek – przed złożeniem jaj

Do tego momentu drzewa można było zabezpieczyć poprzez wykonanie zabiegu glinką kaolinową. „Zabielone” drzewa są mniej chętnie odwiedzanie przez samice miodówki. Dodatkowo na takich drzewach miodówka niechętnie składa jaja. Skutecznym zabiegiem w ten czas jest zabieg glinką kaolinową w ilości 25 kg / 500 l wody.

W sadach w których występuje wiele dorosłych osobników należy wykonać zabiegi zwalczające szkodnika po 2-3 kolejnych dniach z temperaturą powyżej 10°C, a ten moment jest odpowiedni już dziś i w kolejnych dniach (noce z dodatnimi temp.). Zaniechanie zwalczania szkodnika w tym okresie może skutkować wzrostem problemu w okresie kwitnienia i pozostałej części sezonu wegetacyjnego.

Przy bardzo silnej presji ze strony miodówki zastosować zabieg pyretroidem (zarejestrowanym do tego celu).  Z kolei olej parafinowy stosowany do zwalczania przędziorków np. Treol 770 EC, w dawce 10-15 l/ha w mieszaninie z pyretroidem  będzie spełniał podwójną funkcje, zabójcą dla dorosłych w pierwszej kolejności oraz w dalszej także zniechęcanie do składania jaj.  Zabieg wykonać w słoneczny dzień, przy temp. >10°C tj. w momencie wzmożonej aktywności lotów osobników dorosłych. Zabieg olejami przesuwać na terminy poza przymrozkami.

II przypadek – po złożeniu jaj

W sytuacji gdy po zastosowaniu pyretroidu obok dorosłych obserwowane są także jaja zabiegi należy wykonać wykorzystując gotowe preparaty np. Treol 770 EC, w dawce 10 l/ha w mieszaninie z siarką w dawce 5 kg/ ha. Do tego celu można wykorzystać również nawóz siarkowy OptiSiarka. Mieszanina ta będzie działać odstraszająco na samice w kierunku składania jaj oraz zabójczo dla dorosłych osobników i form ruchomych.

WAŻNE:

  • Do momentu pękania pąków można stosować zabieg olejami mineralnymi łącznie z siarką. Mieszanina ta jest agresywna, zabija osobniki dorosłe natomiast sam olej mineralny zabezpiecza pokryte nim rośliny przed składaniem jaj przez okres 10-14 dni.
  • Późniejsze zastosowanie mieszaniny olej + siarka może spowodować wystąpienie efektu fitotoksyczności na roślinach gruszy. Dlatego wówczas gdy pojawią się zielone tkanki bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie oleju mineralnego solo.
  • Efektywność zabiegu zależy od dokładności pokrycia pędów. Dlatego należy wykorzystać ok. 750 l/ha, zapobiegając jednocześnie obciekaniu substancji z drzew traktowanych roślin.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.