Komunikat agrotechniczny 2 (08-02-2024) Bielenie drzew

Bielenie drzew w sadzie jest metodą znaną od wieków. W latach 50 ubiegłego wieku w wielu sadach bielenie pni przy pomocy mleczka wapiennego i pędzla było powszechnie stosowane. Obecnie metodę bielenia pni drzew powszechnie stosują działkowicze, co nie oznacza, że nie jest stosowane w sadach towarowych. 

Zanim wejdziemy w szczegóły warto odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego bielimy drzewa?

Powodów bielenia drzew jest kilka. Po pierwsze białe powierzchnie odbijają więcej promieni słonecznych, jest to tzw. efekt Albedo. W przypadku powierzchni o jasnym kolorze (wysokie albedo: 0,20 do 0,40) więcej energii zostaje odbite do atmosfery niż w przypadku czarnej powierzchni (niższe albedo: 0,05 do 0,15), która pochłania ciepło. Szybkie nagrzewanie ciemnej kory drzew w okresie zimy może prowadzić do podłużnych spękań pni. To negatywne zjawisko uwidacznia się szczególnie mocno w przypadku szybkich kilku dniowych wzrostów temperatur po okresowych oziębieniach.

Po drugie powierzchnia zabielona, zwłaszcza mleczkiem wapiennym jest rzadziej zasiedlana przez szkodniki. Bardzo dobrze widać to w przypadku miodówki gruszowej i pędów grusz. Samice tego gatunku mniej chętnie zasiedlają powierzchnie zabielone. Jeżeli podczas zabiegu zostaną zabielone także same owady zimujące utrudnione zostaje ich przemieszczanie się co często prowadzi do ich śmierci w wyniku zagłodzenia lub braku możliwości ucieczki przed drapieżnikami.

Czy zabielanie jest konieczne w najbliższym czasie?   

Odpowiedź brzmi TAK, ale zabieg ten jest uzależniony od wystąpienia kilku warunków jednocześnie. Jednym z nich jest oczywiście gwałtowny wzrost temperatury powietrza > 10  stopni Celsjusza, po zimnej nocy, a drugim jest silna operacja słoneczna. Warunki te powodując ogrzanie komórek kory zwłaszcza na pniach mogą prowadzić do uaktywnienia się tych komórek, które przy dostatku wody w glebie będą w szybkim tempie powiększać swoją objętość co w dalszej kolejności może prowadzić do pęknięć kory. Dlatego jeśli w prognozach pogody pojawiają się ciepłe i słoneczne dni zabieg ten bezwzględnie powinien być wykonany zwłaszcza w przypadku gatunków pestkowych jakimi są czereśnie. To z kolei jest bardzo niebezpieczne z uwagi, iż miejsca tych pęknięć mogą być w bardzo szybki sposób zasiedlone przez choroby kory i drewna oraz szkodniki.

Warunki podwyższonej temperatury to także wzrost aktywności szkodników. Zwłaszcza w uprawie gruszy ma to szczególne znaczenie, gdzie już w styczniu obserwowaliśmy występowanie pierwszych samic miodówki gruszowej. Poprzez zabielenie ograniczymy ilość składanych na pędach jaj, a tym samym ograniczymy liczebność populacji tego szkodnika.

Jak podejść do zabielania?

Zabielanie w sadach towarowych wykonujemy standardowymi opryskiwaczami sadowniczymi. Do tego zabiegu  wykorzystywana jest mieszanina:

Glinka kaolinowa 25-30 kg/ha lub wapno hydratyzowane 50 kg/ha* + prep. przyczepiający** + Asystent+ 0,1-0,2 l/ha***

*) wapno hydratyzowane zalecane jest przez coraz szersze grono zachodnich doradców, jego dodatek nadaje mieszaninie lekkie właściwości fitosanitarnych.

**) właściwości przyczepiające posiadają np. sklejacze do łuszczyn Verdon+/StikON Plus. Dodatkowo poprzez zaklejanie mogą mieć pozytywny wpływ na ograniczenie zimujących jaj lub innych form przetrwalnych szkodników, tworzą szczelny film.

***) dodatek adiuwantu do zabiegu poprawia pokrycie oraz zwiększa odporność na zmywanie.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.