Komunikat agrotechniczny 3 (28-03-2022) Stosowanie oleju parafinowego

Strategia stosowania oleju parafinowego

Głównym celem stosowania olejów mineralnych jest ochrona przed przędziorkami oraz miodówkami. Aplikacje środkami na bazie oleju parafinowego ograniczają również liczebność miseczników oraz jaj zimowych mszyc. Skuteczność zabiegów zależna jest od dokładności pokrycia traktowanej powierzchni rośliny docelowej oraz terminu optymalnego do zwalczania danego gatunku agrofaga.

Przędziorka na jabłoniach najlepiej jest zwalczać w okresie mysiego ucha. Olej musi pokryć jaja zimowe.

Miodówki najlepiej zwalczać w pierwszych dniach z temperaturą powyżej 10°C utrzymującą się przez 2-3 kolejnych dni. Olej zabezpiecza przed składaniem jaj przez samice. Roślina staje się mniej atrakcyjna dla dorosłej samicy. Kombinacja oleju z siarką wykazuje wysoką agresywność w działaniu zabijając osobniki dorosłe – samice zdolne do składania jaj po okresie przezimowania.

Należy mieć na uwadze, że tak jak większość środków zastosowanych w niewłaściwym terminie tak też oleje mineralne mogą być fitotoksyczne. Dlatego przy stosowaniu środków na bazie oleju parafinowego należy zachować ostrożność co do terminu oraz łącznego stosowania z niektórymi fungicydami lub insektycydami. Prosimy zapoznać się z poniżej zamieszczonymi uwagami!!!

Skuteczna aplikacje na jabłoniach przeciw przędziorkom

Przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi) jest jednym z głównych problemów w znacznej części sadów jabłoniowych w Polsce. Mamy do dyspozycji kilka produktów, które można stosować, jednak walka z przędziorkami nie zawsze jest prosta. Zwłaszcza w tych sadach gdzie stwierdzono odporność na preparaty z tak zwanej grupy METY czyli: Magus, Ortus oraz Sunmite. Przędziorek owocowiec zimuje w postaci jaj zimowych.  W zainfekowanych sadach można łatwo zlokalizować setki czerwonych jaj w okolicach pąków na gałęziach oraz od spodniej strony konarów. Przędziorki lęgną się z jaj w okolicach kwitnienia. W zależności od temperatury trwa to od 2 do 4 tygodni (wylęg ok. 100 % jaj).

Z powyższych informacji wynika, że musimy się starać zwalczać jaja zimowe. Ten cel można osiągnąć stosując olej parafinowy. Aplikacje oleju powodują “zaklejenie” jaj co powoduje, że z takich jaj nie lęgną się larwy.

Latem na jabłoniach można obserwować także drugi gatunek przędziorka tj. przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae). Gatunek ten zimuje w postaci osobnika dorosłego więc aplikacje olejów nie zwalczają go.

Skuteczna aplikacja na gruszach przeciwko miodówkom

Miodówki zimują w postaci osobników dorosłych. Jak tylko temperatura osiągnie 10 °C zaczynają składać pierwsze jaja. Może się to rozpocząć nawet w lutym. Pierwsza generacja larw pojawia się w okolicach kwitnienia. Jeśli larw jest dużo w trakcie kwitnienia zawiązane owoce mogą opadać lub być ordzawione.

Jest kilka możliwość zapobiegania składania jaj:

  • stosowanie mieszaniny oleju oraz siarki w czasie pierwszych ciepłych dni przed pojawieniem się pierwszych zielonych tkanek (pękanie pąków):
  • olej powoduje że drzewo nie jest atrakcyjne dla miodówek do składania jaj (działa jak repelent)
  • łączne zastosowanie oleju i siarki zabija osobniki dorosłe. Zabieg taki należy w trakcie ciepłego dnia kiedy miodówki są aktywne. Nie należy wykonywać zabiegu wieczorem kiedy robi się zimno i gdy z pąków odsłania się zielona tkanka.

Olej nie wykazuje działania na jaja miodówki, więc jeśli widoczne są tylko jaja, stosowanie oleju nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Poprawna aplikacja oleju parafinowego:

Dobre efekty można osiągnąć stosując się do zalecenia, że każdy rząd opryskujemy dwukrotnie, jadąc za każdym razem w przeciwnych kierunków (przykład na obrazku).

oleje

Im dokładnie będzie wykonana aplikacja (pokrycie pędów oraz jaj), tym lepsze będą efekty zastosowanego zabiegu.

Należy stosować w zależności od dostępnego preparatu oraz gatunku drzewa i szkodnika na gruszy 10 l/ha na jabłoni nawet 30 litrów oleju na hektar w dzielonej dawce (2 x 15l/ha). Na rynku dostępne są gotowe preparaty np. Treol 770 EC lub „surowy” olej parafinowy odpowiednio zemulgowanego np. zwilżaczem Asystent +. Do zabiegu zasadne jest wykorzystanie dużej ilości wody ok. 750-1000 l wody/ha oraz zastosowanie małych rozpylacze (gdy stosowane są duże rozpylacze, trzeba zastosować więcej wody). Zbyt duża ilość wody jest jednak niewskazana: woda z olejem szybko spływa z drzew i zabieg nie przynosi spodziewanych efektów !!!

Ważne jest aby na dzień przed aplikacją oraz dzień po aplikacji nie wystąpił mróz. Wiąże się to z faktem, że liście po aplikacji olejów są bardziej wrażliwe na niskie temperatury co może spowodować ich uszkodzenie.

Należy pamiętać, że część fungicydów może powodować uszkodzenia liści jeśli stosowane są krótko przed lub po aplikacji oleju. Tak więc niezbędne jest zachowanie odstępu między np. zastosowaniem:

  • Preparaty zawierające kaptan odstęp 14 dni,
  • Preparaty siarkowe – 4 dni,
  • Delan  1-2 dni,
  • Syllit i produkty interwencyjne – 1 dzień.

Oleje można stosować łącznie z niektórymi insektycydami, w tym z pyretroidami oraz preparatami miedziowymi.

Uwaga!

Niektóre odmiany zwłaszcza jabłoni są bardziej wrażliwe na oleje, np. ‘Golden’, ‘Braeburn’ powinny być wyłączone z aplikacji jeśli mają już widoczne zielone tkanki. Zabieg należy wykonać najpóźniej do stadium zielonego pąka.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.