Komunikat agrotechniczny 19 (21-06-2023) Fertygacja w uprawie truskawki

Na plantacjach truskawek znajdujemy się w okresie zbiorów a w części z odmian zbiory chylą się ku zakończeniu. Jednak ze względu na ich specyfikę, panujące warunki atmosferyczne jak również nauczki z poprzednich sezonów warto zadbać o plantacje kompleksowo do samego końca. Nie należy zapominać o kontynuowaniu ochrony zapobiegawczej przeciwko najważniejszym chorobom, ale również konieczne jest ciągłe budowanie jakości i trwałości owoców.  

Na plantacjach w zależności od regionu, typu prowadzenia plantacji występują różne problemy. Niemniej jednak należy pamiętać, że czerwiec potrafi zaskoczyć przebiegiem pogody i diametralnie zmienić sytuację na plantacjach.  

Najważniejsze problemy: 

 1. Susza – brak opadów deszczu lokalnie nawet 4-5 tygodni 
 2. Problemy dorastaniem owoców 
 3. Problemy z jędrnością 
 4. Brak terminowego zbioru  
 5. Niepokojące zmiany na liściach i szypułkach owoców 
 6. Problemy powodowane zmęczeniem gleby na plantacjach 

Jeśli na plantacjach są systemy nawadniające to bezwzględnie należy rozpocząć nawadnianie w regularnych cyklach. Jest to o tyle istotne, aby podlewanie nie powodowało nadmiernego zalania systemu korzeniowego oraz zapobiegać powstawaniu zastoisk wodnych. W warunkach zalania plantacji będą sprzyjać występowaniu skórzastej zgnilizny owoców powodowanej przez patogena Phytophthora cactorum. Który staje się coraz większym problemem na plantacjach truskawek. A jednocześnie z nasileniem występowania walka z nią jest ograniczona. 

Jednak podlewanie samą wodą może nie dawać zadowalających rezultatów powodując wypłukanie w głąb gleby składników pokarmowych i ograniczenie ich dostępności dla roślin. Jeśli gospodarstwo wyposażone jest w kropelkowy system nawadniana warto włączyć program fertygacyjny na plantacjach. W tym celu należy wykorzystywać nawozy w pełni rozpuszczalne, nie pozostawiające osadów oraz dedykowane do fertygacji upraw. Wykorzystanie nawozów najwyższej jakości pozwoli utrzymać odpowiednią sprawność systemu nawodnieniowego.  

Poniżej ogólne zasady fertygacji na plantacjach w otwartym gruncie: 

 • Nie przekraczać stężenia roboczej pożywki 0,2%, 2kg/1000l wody
 • Im częstsze cykle fertygacji tym niższe EC pożywki stosujemy 
 • Na glebach lekkich ze względu na mniejszą zdolność buforowania należy stosować niższe stężenia pożywki 
 • Dawka łączna nawozów ok 15-25kg/tydzień  
 • Używamy nawozów bezchlorkowych przeznaczonych do fertygacji  
 • Nie łączymy w jednym zbiorniku nawozów zawierających wapń z nawozami zawierającymi siarkę i fosfor – wytracanie się trudno rozpuszczalnych osadów 
 • Cykle podlewania uzależnione od panujących warunków atmosferycznych 

Wykorzystanie fertygacji pozwoli na szybkie i wydajne odżywanie roślin a również z tym na lepsze dorastanie owoców. Do polecanych mieszanek nawozowych na czas zbiorów to te zawierające zwiększoną zawartość potasu przy jednoczesnej niskiej zawartości azotu. Wapń to również pierwiastek, który musi być dostarczany do owoców, ponieważ to on w głównej mierze odpowiada za ich jędrność i trwałość pozbiorczą. Źródłem wapnia w fertygacji jest azotan wapnia, czyli saletra wapniowa „w płatkach”, która jest łatwo rozpuszczalna i szybko dostarcza wapń dla owoców. Jest to praktycznie jedyne rozwiązanie w celu dostarczenia wapnia na plantacje owocujące. Zależnie od doświadczenia plantatora i precyzyjności systemu nawadniania można wykorzystywać gotowe nawozy wieloskładnikowe np. seria Kristalon od Yara, które będą gotowymi rozwiązaniami dla plantacji uprawianych w gruncie. Dodatkowo spośród dostępnych mieszanek łatwo dobrać te do aktualnej fazy rozwojowej i zapotrzebowania roślin. W ramach poprawy warunków rozwoju systemu korzeniowego można zastosować fertygację z wykorzystaniem kwasów humusowych Naturvital plus w dawce 5l/ha. Poprawią one warunki panujące w obrębie systemu korzeniowego i wpłyną na poprawę zdolności buforowej gleby. W przypadku, gdy jednak wystąpi silny stres na plantacji spowodowany przesuszeniem lub przelaniem warto do fertygacji użyć Naturamin – WSP, czyli aminokwasów, które dzięki swojej charakterystyce pozwolą zredukować negatywne warunki wzrostu na plantacji. Rekomendowana dawka to w warunkach wystąpienia silnego stresu 2-3 kg/ha, dodatek tego wpłynie korzystnie regenerację i rozwój roślin.  

Przykładowy plan fertygacji: 

 • Saletra wapniowa Calcinit 15/kg/ha  
 • Yara kristalon Pomarańczowy 6-12-36 lub Czerwony 12-12-36 w dawkach 15kg/ha  
 • Siarczan magnezu 10 kg/ha   

Praktyczne wskazówki 

 • W czasie dorastania i owocowania na plantacjach konieczne jest kontynuowanie programu fertygacji na plantacjach ze względu na duże zapotrzebowanie ze strony roślin na wodę i składniki pokarmowe. Powyższe rekomendację powinno stosować się w cyklach 5-7 dniowych, aby suma podanych nawozów na tydzień nie przekroczyła 15-25 kg/tydzień. Związane jest to z ryzykiem uszkodzenia systemu korzeniowego nadmiernym zasoleniem podłoża. W przypadku dni słonecznych silnego nasłonecznienia stosować niższe dawki nawozów podawanych wraz z nawadnianiem. Jednocześnie do dopuszczać do przesuszenia plantacji i więdnięcia roślin.  
 • Jeśli gospodarstwo wykorzystuje system dozowania oparty na jednym zbiorniku podane nawozy należy stosować naprzemiennie w kolejnych cyklach fertygacji.  
 • Przy zwiększonej intensywności podawania pożywek stosować mniejsze stężenia  
 • Przy wykorzystaniu gotowych mieszanek warto zwrócić uwagę na zawartość magnezu i w razie potrzeby stosować siarczan magnezu w dodatkowym cyklu bądź dodawać do gotowych mieszanek.  

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.