Komunikat agrotechniczny 18 (08-07-2024) Przygotowanie stanowiska pod nowe nasadzenia

Prawidłowo przygotowane stanowisko niezależnie od uprawianego gatunku jest podstawą obfitych plonów. Niestety jednak w wielu przypadkach proces ten nie jest traktowany z należytą uwagą. Spowodowane jest to najczęściej skumulowaniem się wielu prac w danym momencie, brakiem świadomości czego gleba najbardziej oczekuje i jakie niedobory w niej występują. Pośrednio wpływa na to brak odpowiednich narzędzi, które będą pozwalały na prawidłowe przygotowanie pól do nowych upraw. Niemniej jednak gleba jest głównym warsztatem pracy sadownika i rolnika i o jej jakość powinniśmy walczyć za wszelką cenę.

Pierwszym krokiem w procesie przygotowywania stanowiska powinny być badania gleby. Dzięki nim dowiemy się jak kształtują się najważniejsze parametry gleby. Począwszy od odczynu gleby poprzez zawartości składników pokarmowych w glebie do aktualnego poziomu zasolenia. Otrzymane wyniki będą zależne od metody za pomocą której będzie wykonywana analiza. W uprawach jagodowych najlepsze wyniki będzie dostarczała tzw. Metoda Ogrodnicza. Oczywiście każda analiza gleby będzie lepsza niż jej brak jednak za wyborem prób metodą ogrodniczą przemawia rzeczywista zawartość składników pokarmowych w glebie, które roślina może pobrać i wykorzystać. Istotne w te metodzie jest, aby pobrane próbki gleby trafiły jak najszybciej do laboratorium w stanie świeżym. Dzięki analizą gleby określić będzie można potrzebę wapnowania i nawożenia odpowiednimi pierwiastkami. Warto wspomnieć, że wyniki otrzymywane są w mg/dm3 podłoża w formie pierwiastkowej. Przy obliczaniu dawek nawozów konieczne jest ich przeliczenie na formy tlenkowe występujące w nawozach.

Jeśli jeszcze okres do zakładania nowej plantacji jest ok 2 miesięcy a pogoda sprzyja i występują opady deszczu warto rozważyć jeszcze wysiew przedplonów szybkorosnących, które ograniczą erozję gleby a tym samym dostarczą pewną masę nawozów zielonych, które będą mogły przekształcić się w próchnicę. W tak krótkim terminie świetnie sprawdzi się gryka, która bardzo szybko rośnie a dodatkowo charakteryzuje się działaniem ograniczającym presję ze strony szkodników glebowych.

Nawóz NPKJeśli zachodzi dodatkowo konieczność uzupełnienia składników pokarmowych w glebie podanie ich przed przedplon jest korzystne z punktu widzenia ograniczenia zasolenia gleby i rozpuszczenia się ich w profilu glebowym. Rośliny jak wiemy będą wstanie pobrać tylko te pierwiastki, które znajdują się w formie roztworu, czyli będą rozpuszczone. A ich wczesne wysianie będzie dawało ich pełną dostępność dla roślin. Dostępność takich składników jak fosfor będzie warunkowała prawidłowy proces ukorzeniania się roślin a potasu poprawi odporność roślin na suszę i poprawi ich mrozoodporność w okresie zimy. Do nawożenia zarówno przed założeniem plantacji i podczas wzrostu polecamy nawóz BlueComplex 10-13-18. Dawki nawozów powinny być oparte o wyniki analiz gleby i dostosowane właśnie do potrzeb nawożenia i potrzeb pokarmowych roślin. Jeśli z obliczeń wynikną dalsze niedobory należy sięgnąć po nawozy bezchlorkowe np. PentaKali – siarczan potasu a przy przypadku dodatkowego nawożenia fosforem po fosforan amonu. Magnez można uzupełnić za pomocą MagPower.

Dbałość o próchnicę i biologiczną aktywność gleby

Próchnica glebowa odpowiada za pojemność wodną gleby, możliwość zakumulowania składników pokarmowych w kompleksie sorpcyjnym oraz sama odpowiada za lwią część pojemności sorpcyjnej gleby. Obecnie problemem jest lawinowy spadek zawartości materii organicznej w glebie. W głównej mierze odpowiedziane są za to monokultury upraw, brak nawożenia organicznego oraz bardzo niski udział roślin międzyplonowych z przeznaczeniem na nawozy zielone. Uprawy sadownicze charakteryzują się ujemnym bilansem materii organicznej w glebie i konieczna staje się walka o każdą ilość potencjalnej próchnicy jaką możemy zatrzymać w glebie lub dostarczyć z zewnątrz. Jednym ze sposobów poprawy parametrów gleby jest dostarczanie kwasów humusowych. Zwiększą one pojemność wodną i sorpcyjną gleby, i pozwolą ograniczyć negatywne skutki zasolenia gleby. Na etapie przygotowywania stanowiska pod uprawę warto jest stosować wysokie dawki. W myśl zasady, że na gołej ziemi nie wystąpią fitotoksyczności w przeciwieństwie do aplikacji nalistnych. Mowa tu oczywiście o dawkach rzędu 20 l/ha, a niższe zalecane do 5l/ha pozostają bezpieczne. Doskonałym dodatkiem do takiego zabiegu jest dodanie produktów bakteryjnych, które będą dodatkowo w zależności od wykorzystanego szczepu wpływać na procesy zachodzące w glebie. BaktoKompleks będzie kierował przemiany resztek roślinnych, nawozów zielonych i obornika w procesy humifikacji zwiększając docelowo ilości potencjalnej próchnicy w glebie. Jest on świetnym dodatkiem w momencie, gdy przed uprawą jest duża ich ilość a zależy nam jednocześnie na szybkim ich rozłożeniu się a nie tylko na szybkiej mineralizacji. Bakto ProFos natomiast będzie wspierał uwalnianie składników pokarmowych z gleby. Działanie mikroorganizmów polega na przekształcaniu form niedostępnego w glebie do form przyswajalnych przez rośliny. Dzięki nim odblokowywane są zasoby tego pierwiastka z gleby. Według doświadczeń, licznych badań gleby obserwacji dzięki aktywności bakterii uruchomionych w glebie może zostać 130 kg fosforu i 100kg potasu. Są to wartości realnie wpływające na wielkość plonu przy zredukowanym nawożeniu mineralnym. Produkty mikrobiologiczne można stosować łącznie ze sobą przy założeniu redukcji dawek każdego z nich o 50%. Stosowanie w mieszaninie z kwasami humusowymi daje jednocześnie pożywkę dla bakterii w początkowym okresie inkubacji w glebie przyśpieszając ich działanie.

Zalecamy zastosowanie zabiegu jedną z poniżej wymienionych mieszanin:

  1. BaktoKompleks 1 l/ha,
  2. Bakto ProFOS 1 l/ha,
  3. BaktoKompleks 0,5 l/ha + Bakto ProFOS 0,5 l/ha + Naturvital-Plus 3 l/ha,
  4. BaktoKompleks 0,5 l/ha + Naturvital-Plus 3 l/ha,
  5. Bakto ProFOS 0,5 l/ha + Naturvital-Plus 3 l/ha.

Uprawki

Jednak istotnym elementem jest prawidłowe przygotowanie gleby. Gleba powinna być dobrze uprawiona, bez dużych grud gleby. Ważne jest również zapewnienie prawidłowego przerastania systemu korzeniowego wewnątrz profilu glebowego Ograniczeniem jest głównie podeszwa płużna, która powstaje w skutek nadmiernego zagęszczenia się warstwy podornej. Jest ona skuteczną barierą, która uniemożliwia pełne ukorzenienie roślin i pobieranie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw gleby. Przeciwdziałać temu można za pomocą głębosza, który skutecznie zerwie podeszwę i rozluźni głębsze warstwy gleby. Problem ten jest duży w uprawach pasowych truskawek, malin borówek, gdzie wszystkie przejazdy odbywają się po wyznaczonych ścieżkach. Problem zagęszczenia gleby jest większy na glebach lżejszych o niskiej zawartości próchnicy. To właśnie one w pierwszej kolejności wykazują objawy zmęczenia gleby.

Sięgając po maszyny uprawowe należy mieć świadomość, że intensywna uprawa roli będzie powodowała rozbicie struktury gruzełkowatej gleby. A to właśnie ona odpowiada za prawidłowe stosunki wodno-powietrzne w glebie. Często spotyka się opinie, że pole przed sadzeniem roślin musi być idelanie proste jak stół i sadownicy sięgają po aktywne narzędzia uprawowe, które z jednej strony na glebach ciężkich pozwalają na bezproblemowe sadzenie roślin i rozluźniają jej strukturę. Tak na glebach lekkich potrafią mocno ją zniszczyć i powodować więcej problemów niż to jest potrzebne. Na czele z bardzo szybkim przesuszaniem się takiej gleby oraz zniszczeniem jej próchnicy.

Nawożenie

Pierwiastkiem kluczowym do prawidłowego wzrostu i zachowania odpowiednich parametrów jakościowych owoców konieczne jest zachowanie wysokiego poziomu wapnia odżywczego w glebie. Optymalna zawartość wynosi 1500 mg/dm3 podłoża. Jeśli w glebie występują jego niedobory należy uzupełnić poprzez stosowanie siarczanu wapnia AgroSulpur. Jest to nawóz, który nie wpływa od odczyn gleby oraz nie powoduje nadmiernego zasolenia podłoża. Bezpieczna dawka do stosowania corocznego to 500 kg/ha a przy konieczności uzupełniania dużych ilości tego składnika w glebie można sięgać po dawki 1 t/ha.

Podsumowując prawidłowe przygotowanie stanowiska jest pierwszym krokiem w produkcji, pozwalając wycisnąć maksymalne plony. Jest to jednak proces wymagający czasu, zaangażowania i cierpliwości. Warto mieć świadomość, że w miesiąc nie ma realnej możliwości perfekcyjnego przygotowania stanowiska. W tym miejscu należy brać pod uwagę płodozmian, uwzględniający maksymalne korzyści ze swojego wzrostu oraz co ważne możliwość stosowania nawozów z zachowaniem optymalnego odstępu czasu. Głównym hamulcem jest stosowanie nawozów wapniowych bez zachowania odstępu od fosforu oraz azotu szczególnie w formach amonowych NH4 oraz obornika.