Komunikat agrotechniczny 16 (06-06-2021) Parch jabłoni

O szkodliwości parcha jabłoni żadnemu z sadowników nie trzeba przypominać. Jest to najważniejsza z chorób limitująca plon jabłek o najwyższej jakości. Programy zwalczania tej choroby zostały już dawno opracowane i powszechnie wiadomo, że najważniejsze są wczesnowiosenne zabiegi ograniczające infekcje pierwotne rozwijające się z askospor wysiewanych z pseudotecjów wytworzonych na opadłych porażonych liściach po okresie zimowego spoczynku.

Wszystkie zalecenia zespołu doradczego FruitAkademia oparte były na odczytach ze stacji meteorologicznych, wskazaniach programu symulacyjnego Progno-Scab oraz RimPro-Venturia a także obserwacjach mikroskopowych dających obraz aktualnej sytuacji w poszczególnych rejonach uprawy jabłoni. Obserwacje te są niezwykle ważne gdyż pozwalają określić początek i koniec wysiewów askospor – zarodników dokonujących infekcji pierwotnych.

Analizując program zapobiegawczy w pierwszej kolejności zawsze polecaliśmy środki działające powierzchniowo takie jak: Copper Max New 50 WP (wodorotlenek miedzi), Astron 350 SE / Delan 700 WG (substancja aktywna dithianon), Lekaro 80 WG (kaptan), , Polyram 70 WG (metiram), Manfil 80 WP(mancozeb). W warunkach wysokiej presji i niskich temperatur polecaliśmy dołączyć środki anilinopirymidynowe np. Batalion 450 SC lub Cyprodex 300 SC, posiadające właściwości interwencyjne. Mieszaninami takimi polecaliśmy wykonywać zabiegi na krótko przed opadami deszczu lub w warunkach przeciągających się okresów deszczowych podczas których mogło dochodzić do infekcji pierwotnych. W dalszej części sezonu zwłaszcza w chwilach podwyższonego ryzyka parchem ale i mączniakiem polecaliśmy produkty strobilurynowe (Zato 50 WP) i na samym końcu podchodząc oszczędnie do grupy produktów triazolowych o charaktrze wyniszczającym np. Porter 250 EC.

Bieżąca sytuacja

Z ostatnich obserwacji dojrzałości zarodników workowych przeprowadzonych 3 czerwca wynika, że mniej niż 20 % zarodników workowych pozostało w workach w uformowanych pseudotecjach na opadłych liściach.

Worków bez zarodników workowych

Oznacza to, że dobiega końca okres infekcji pierwotnych jednak “nie należy zawieszać broni” ponieważ podczas najbliższych intensywnych opadów deszczu może dojść do wysiewu ostatnich w tym sezonie askospor. Nie będą to co prawda znaczące wysiewy ale nie należy ich lekceważyć.

Dlatego w sadach polecamy dalszą kontynuację ochrony zapobiegawczej tuż przed spodziewanymi opadami deszczu środkami powierchniowo czynnymi. Na obecną chwilę może to być Manfil 80 WP w dawce 3 kg/ha.

O ile ochrona prowadzona była w sposób właściwy mamy “czysto w sadach”. Niestety zdarzają się i takie sady w których element ochrony zapobiegawczej zawiódł. Powoli odsłaniają się plamy infekcji pierwotnych. Przyczyną może być niedostosowanie produktu do warunków atmosferycznych jakie panują ewentualnie zbyt długi okres pomiędzy wykonywanymi zabiegami zabezpieczającymi. Rozwijające się w obrębie plamy wtórne zarodniki konidialne będą przyczyniać się do rozwoju infekcji wtórnych równie niebezpiecznych co pierwotne.

Według wskazań programów symulacyjnych jak zawsze ryzyko infekcji wtórnych tak jak wsześniej omówionych pierwotnych podnosić się będzie wraz ze wzrostem wilgotności i zwilżenia blaszek liściowych. Będzie to miało przełożenie na konieczność prowadzenia wzmożonej ochrony w dalszym sezonie.

Dlatego wszędzie tam gdzie plamy obserwowane są na liściach zalecamy wykonanie zabiegów produktami o charakterze wyniszczającym np. produktami dodynowymi Diana 500 SC (1,5 kl/ha) lub środkami IBE popularnymi triazolowymi Porter 250 EC/Score 250 EC w dawce 0,2 L/ha. Im wcześniej zostaną wykonane zabiegi całkowicie wyniszczające plamy z rozwijającymi się na nich zarodnikami konidialnymi tym nmiej inokulum w dalszej części sezonu. Pozwoli to znacznie ograniczyć i tak wysokie koszty ochrony przeciwko tej chorobie.

W celu prawidłowego prowadzenia ochrony polecamy odwiedzanie strony doradztwa FruitAkademia, na której publikujemy aktualne zalecenia oparte na podstawie odczytów ze stacji i symulacji programów oraz obserwacji w terenie. Aktualnie ukazujące się komunikaty często mają charakter sygnalizujący zagrożenie i podpowiadający rozwiązanie danego problemu. Dlatego wymagają od Państwa analizy sytuacji obecnej w Państwa sadach i na tej podstawie podjęcia decyzji o zabiegach. Tylko w ten sposób ochrona będzie prowadzona z zyskiem w plonie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.