Komunikat agrotechniczny 17 (05-07-2022) Miodówka gruszowa

W uprawie gruszy w ostatnich dniach z uwagi na wysokie temperatury borykamy się ze wzrostem presji szkodników głównie ze strony miodówek gruszowych głównie MIODÓWKI GRUSZOWEJ PLAMISTEJ (Cacopsylla pyri)

Biologia szkodnika

Zimują dorosłe samice. Gdy temperatura przekroczy 10°C, rozpoczynają składanie jaj. Może się zdarzyć, że nastąpi to już w lutym. Pierwsze pokolenie larw pojawia się w czasie kwitnienia. Duża liczebność larw skutkuje opadaniem kwiatów lub ordzawieniem owoców.

Pierwsze pokolenie „letnich” owadów pojawia się w maju. Jaja składane są wówczas głównie na wierzchołkach pędów. Przy niskiej temperaturze powietrza jaja mogą być składane również wewnątrz korony na liściach rozetowych.

W sezonie występuje 2-3 pokolenia miodówek. Jeżeli jesienią jest ciepło, może pojawić się również czwarte pokolenie (po zbiorach). 

Zwalczanie miodówki gruszowej należy oczywiście rozpocząć od lustracji naszego sadu. Zabiegi wykonujemy po przekroczeniu progu szkodliwości:

Termin Sposób lustracji Próg szkodliwości
Czerwiec-lipiec przeglądać co 10 dni, na 1 ha sadu po 25 najmłodszych pędów (długości 20 cm każdy), pobranych losowo po jednym z drzewa, określać obecność oraz liczbę jaj i larw. obecność jaj i larw na 3-5 pędach w próbie 25 sztuk.

W początkowym okresie wegetacji, dobre efekty w zwalczaniu/ograniczaniu presji ze strony Miodówki gruszowej uzyskuje się po zastosowaniu:

Glinka kaolinowa 25kg/haogranicza presje miodówek (odstrasza osobniki dorosłe), można mieszać z fungicydami lub nawozami miedziowymi np. Miedziowy 50 WP, Miedziowy 600 SC

Ważne:

  • Glinką kaolinową w dużym stężeniu, należy regularnie pokryć całe pędy. Skutkuje to zniechęceniem dorosłych osobników miodówek do siadania i składania jaja.
  • Glinka kaolinowa jest jednak dość łatwo zmywalna, więc po wystąpieniu większych opadów deszczu, zabieg należy powtórzyć.
  • W celu poprawy utrzymania glinki na pędach dobre efekty daje dodatek sklejacza do łuszczyn np. Verdon+ bądź Stikon Plus w dawce 0,3-0,5 l/ha

 

Metody ograniczania występowania miodówki w II części sezonu

1. chemiczna (czerwiec-lipiec)

  • Produkty zaw. 1,8% abamektyny: bardzo dobrze zwalcza miodówkę we wszystkich fazach rozwoju larwalnego. Preparat jest wrażliwy na światło i powinien być stosowany po zmroku. Oprysk należy zawsze przeprowadzać z udziałem zwilżacza np. Asystent+. Stosować po wylęgu nowych osobników i gdy pojawiła się pierwsza rosa miodowa w dawce 0,75 l/ha.
  • Movento 100 SC 2,25 l/ha (0,75 l na 1 metr wysokości korony). Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców. Maksymalnie jeden zabieg w sezonie wegetacyjnym.
  • Sivanto Prime 200 SC 0,9 l/ha. Stosować w okresie od początku rozwoju liści do pełni fazy kwitnienia (BBCH 10-65). Środek |stosować co 2 rok.
  • Delegate 0,3 kg/ha. Środek stosować po zakończeniu kwitnienia (BBCH 70-87). Nie opryskiwać w trakcie kwitnienia sadu. Zabieg wykonać w trakcie wylęgania larw, najpóźniej w fazie rozwojowej larw L-3.

2. biologiczna (lipiec-sierpień)

  • Liczbę miodówek mogą znacząco ograniczać wrogowie naturalni. W krajach Europy Zachodniej najważniejszym naturalnym wrogiem miodówki jest pluskwiak różnoskrzydły Anthocoris nemoralis (polska nazwa Dziubałek gajowy).
  • Do grona tych pożytecznych owadów w Polsce należą także drapieżne pluskwiaki z rodziny tasznikowatych (Miridae), oraz Skorek pospolity (Forficula auricularia).
  • Owady pożyteczne pojawiają się tylko wówczas, gdy miodówki występują w dużych ilościach. Mogą one złamać populację miodówki w krótkim czasie. Ma to miejsce głównie w czerwcu/ lipcu. Niestety niewłaściwe, co do terminu używanie preparatów nieselektywnych prowadzi do wyniszczenia populacji owadów pożytecznych, a tym samym do licznego występowania miodówek.

WAŻNE

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.