Komunikat agrotechniczny 17 (12-06-2023) Rola wapnia i krzemu w uprawach jagodowych

Na plantacjach truskawek uprawianych w otwartym rozpoczynają się zbiory. Jest to czas na wykonanie zabiegów w technologii mającej na celu budowanie jakości owoców. W tym celu dla optymalnego odżywienia roślin w okresie wyrastania i dojrzewania owoców konieczne jest wykonanie kilku zabiegów. Parametry jakościowe poprawiane będą m.in. poprzez dostarczanie niezbędnych składników odżywczych zarówno poprzez system korzeniowy z wykorzystaniem fertygacji ale również za pomocą nawożenia pozakorzeniowego. Ostatni element pozwali na dostarczenie do owoców tak istotnych elementów jak wapń i krzem. To one w głównej mierze będą odpowiadać za jędrność, połysk i trwałość pozbiorczą owoców.  

Nawożenie czy też biostymulacje należy regulować zależnie od przebiegu pogody, owoce powinny być wspomagane w krytycznych momentach. Poprawa czy też utrzymanie wigoru oraz optymalnej wartości bilansu energetycznego w roślinie jest niezmiernie trudne. Ostatnie lata pokazują, iż niesprzyjające warunki pogodowe skutecznie ograniczają plonowanie gatunków jagodowych. Zarówno wysokie temperatury występujące w czasie zbiorów powodują niedorastanie owoców do odpowiedniej wielkości, ale również poprzez ograniczone pobieranie składników pokarmowych z gleby powodują utratę jędrności. Wiąże się to ze zwiększeniem wrażliwości na oparzenia słoneczne, ale również podatności na choroby. Wysokie temperatury szczególnie w uprawach jagodowych doprowadzają do zamykania aparatów szparowych w strukturze liści „broniąc się” w ten sposób przed utratą wody ze swoich organów. Zamknięte aparaty ograniczają możliwości przeprowadzania fotosyntezy, co w znacznym stopniu wpływa ograniczająco na wzrost i dojrzewanie owoców. Zjawisko to potocznie zwane jest „stresem termicznym”. Warto pamiętać, iż pozostawienie roślin w takim stanie może w istotny sposób ograniczyć plonowanie, a nawet doprowadzić do zamierania roślin. 

Po kwitnieniu zapłodnione kwiaty rozpoczynają wzrost i podziały komórkowe. Jednym z niezbędnych pierwiastków potrzebnych do prawidłowego przebiegu podziałów komórkowych jest wapń (Ca). Który jest wymagany do prawidłowej budowy tkanek owoców, wpływa na trwałość ścian komórkowych, ale również jest składnikiem propektyn, substancji uszczelniających tkankę owoców. Na roślinach ciężko jest zauważyć typowe niedobory wapnia w postaci „Tipburn”. Widoczne są często w okresach wysokiego zapotrzebowania na wapń i w okresach utrudnionego pobierania z gleby. Jednak najgroźniejsze są skutki niedoboru występujące na owocach miękkich. Nie objawiają się w postaci typowych chorób fizjologicznych natomiast powodują, że owoce są miękkie, łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym. Do prawidłowego plonowania konieczne jest dostarczenie wapnia drogą pozakorzeniową, właśnie w momencie od końca kwitnienia do końca zbiorów. Za pobieranie wapnia z gleby odpowiadają najmłodsze części korzenia zlokalizowane przy merystemach wierzchołkowych korzeni i jest transportowany do miejsc z największą produkcją auksyn, czyli nowych przyrostów i owoców. Odpowiedziane za to zjawisko jest pompa auksynowo-wapniowa. Gatunki jagodowe ze względu na owoce o delikatnej skórce i miąższu są szczególnie wrażliwe na niedobory wapnia co objawia się szybką utratą jędrności podczas kolejnych zbiorów. Dlatego polecane jest sukcesywne nawożenie wapniem drogą pozakorzeniową. Pierwiastek ten nie ulega reutylizacji w roślinie i dlatego dostarczony tylko na powierzchnię owoców i młodych zawiązków zostanie pobrany. Do nawożenia wapniem można wykorzystywać różne formy w zależności od fazy rozwojowej oraz zapotrzebowania na ten składnik dla poszczególnych odmian. Zalecamy jednak używać bezpiecznych form wapnia zarówno dla kwiatów i młodych owoców, które będą wysoko przyswajalne. FruitCa jest takim produktem, który oprócz mrówczanu wapnia w pełni dostępnego i bezpiecznego dla roślin dodatkowo zawiera w swoim składzie bor. Pełni on nie tylko funkcję wspomagającą procesy kwitnienia, ale również wspiera fizjologiczną budowę skórki owocu. Dodatek boru jest wskazany szczególnie na tych glebach, gdzie analizy wskazują na niedobory tego pierwiastka w glebie.  

Jeszcze innym bardzo ciekawym rozwiązaniem, a jednocześnie alternatywą dla soli wapnia jest stosowanie nanotechnologicznych produktów. Nano Active i Nano Active Forte w swoim składzie zawierają duże ilości Ca, ale również inne składniki, zarówno makro jak i mikro elementy. Nawóz posiada unikalne właściwości transportowe umożliwiające transport wapnia do owoców. Nowatorska formuła powoduje, że dostarczenie nawet niewielkich dawek nawozu, przynosi dobre efekty, bez ryzyka uszkodzeń owoców.  

Jędrność owoców to wypadkowa właściwego nawożenia, której podstawą jest oczywiście wapń, ale także krzem Jest to pierwiastek pozytywnie wpływający na nie tylko poprawę jędrności owoców, ale również wpływa na poprawę odporności całej rośliny na stres spowodowany przebiegiem warunków pogodowych. Odpowiednio zbudowane ściany komórkowe roślin będą wpływały na redukcję utraty wody z roślin w okresach suszy oraz tym samym z owoców, które będą dłużej jędrne. Jednak ze względu na różnorodne formy krzemu należy pamiętać, że nie każda forma będzie w pełni dostępną dla roślin. Krzem zawarty m.in. w preparacie Krzemian znajduje się w formie kwasu ortokrzemowego, który jest tą łatwo przyswajalną formą. Dzięki czemu cząsteczki krzemu mają zdolność wnikania zarówno do wnętrza komórek jak i warstwę wosków epikularnych, wzmacniając je i stanowiąc wspomnianą wcześniej mechaniczną barierę dla szkodników i chorób. Optymalne odżywienie krzemem roślin wpływa na redukcję objawów niedoborów fosforu i cynku. Regularne dostarczenie tego pierwiastka w ramach kilku zabiegów znacząco wpływa na wiele parametrów jakościowych owoców. W tym przede wszystkim na jędrność i połysk owoców. Krzemian dzięki formule kwasu jest kompatybilny ze środkami ochrony roślin oraz nawozami dolistnymi, również obniża on pH cieczy roboczej wykorzystywanej do opryskiwania roślin. Poza głównym składnikiem jakim jest krzem w swoim składzie zawiera również mikroelementy takie jak bor (B), miedź (Cu), Cynk (Zn), oraz molibden (Mo).  

 Jak może wyglądać przykładowy program nawożenia dolistnego poprawiającego jędrność i trwałość owoców? 

W celu uzupełnienia niedoborów mikroskładników pokarmowych, poprawy transportu asymilantów do owoców oraz poprawy jędrności wskazane są:  

  •  3-4 zabiegi w układzie co 5-7 dni z użyciem naprzemiennie mieszaniny:  

NanoActiveForte w dawce 4-5 kg/ha lub NanoActive w dawce 2-3 kg/ha*+ Krzemian w dawce 0,5 l/ha  

lub 

  • 3-4 zabiegi w układzie co 5-7 dni z użyciem naprzemiennym mieszanin:  

FruitCa w dawce 1,5-2 kg/ha lub NanoActive w dawce 2-3 kg/ha + Krzemian w dawce 0,5 l/ha 

Oraz  

NanoActiveForte w dawce 4-5 kg/ha + Krzemian w dawce 0,5 l/ha + Naturamin WSP  w dawce 0,2 kg/ha  

 

WAŻNE:

  1. Dla poprawy właściwości cieczy roboczej pH polecamy dodatek 0,1 l/ha produktu Asystent+ poprawiający pokrycie liści.
  2. Dodatek  NaturaminWSP do zabiegów będzie poprawiał przyswajanie, a dodatkowo łagodził.

 

 Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.