Komunikat agrotechniczny 15 (28-05-2024) Zabiegi po opadach gradu

W dniach 26 i 27 maja w rejonie grójecko-wareckim przeszły burze, a wraz z nimi lokalnie wystąpiły opady gradu. Jest to sytuacja powodująca olbrzymie straty na plantacjach jagodowych oraz ograniczenie jakości ziarnkowych.

Uprawy truskawki znajdują się w trakcie zbiorów, a dojrzałe owoce są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne, sięgające nawet 100%. Oczywiście opisywane uszkodzenia polegają na obiciu owoców przez grad powodując powstawanie zagłębień w owocach, które będą miejscem potencjalnej infekcji chorobowej na tych właśnie roślinach. Jedyną drogą handlu uszkodzonych owoców jest skierowanie ich do przetwórstwa.

W dodatku konieczne jest zdążyć przed zniszczeniem plonu przez szarą pleśń i antraknozę powodujące zgnilizny owoców. W tym celu należy odpowiednio zabezpieczyć plantację poprzez wykonanie zabiegów produktami o silnym działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym przeciwko szarej pleśni i antraknozie. Do tych produktów zaliczyć można Puenta 62,5 WG oraz Batalion 450 SC. Są to produkty o krótkiej 3 dniowej karencji więc nie będzie problemu
z bezpieczeństwem żywności. Niemniej jednak należy pamiętać o stosowaniu rotacji substancji czynnych i mechanizmów działania. Obecnie przy opadach gradu nawet jeśli potencjalnie nie ma co ratować ten jeden, a nawet dwa mocne zabiegi powinny być wykonane. Pozwoli to uratować pozostałą część plonu, ponieważ w prognozach pogody widoczne jest kolejne załamanie pogody i opady deszczu. Dla późnych odmian truskawki po opadach gradu można zastosować jeszcze produkty zawierające ‘kaptan’, które będą ograniczać rozwój szarej pleśni. Ważne aby przyjrzeć się etykiecie, ‘kaptany’ mają różne zapisy co do okresów karencji.

Same produkty chemiczne mogą okazać się niewystarczające i warto wzmocnić ich działanie produktem mikrobiologicznym Bakto G-STOP. Dzięki zawartości dwóch szczepów bakterii
z rodzaju Bacillus będą szybko i skutecznie kolonizowały roślinę działając na zasadzie zajętego krzesła. Jednocześnie będą produkowały metabolity wpływające na poprawę wigoru roślin, a tym samym zwiększeniu jej odporności.

Rozszerzeniem jest zastosowanie CuPROTE, czyli miedzi systemicznej, która poprzez wnikanie do rośliny będzie stymulowała naturalne mechanizmy odporności roślin. Czynić ją automatycznie mniej podatną na infekcje pochodzenia grzybowego. Mechanizm ten działa jednak z lekkim opóźnieniem, dlatego jest to doskonały dodatek do opisanych powyżej produktów.

W sadach jabłoniowych do zabiegu można wykorzystać produkt Lekaro 80 WG, zawierający ‘kaptan’. Produkty zawierające tą substancję czynną w zaleceniach zachodnich doradców po opadach gradu. Zastosowanie to wynika z dobrego działania na otwarte rany tj. szybkie osuszenie, zabezpieczenie przed rozwojem chorób oraz przyspieszenia regeneracji. Produkt zastosowany w tym czasie działa ograniczająco/zapobiegawczo na parcha jabłoni, co do którego de facto ma rejestrację.

 Zalecenia:

Zalecamy dwie drogi działania. Pierwsza to zabieg chemiczny z dodatkiem Bakto G-STOP i aminokwasów roślinnych w celu redukowania stresu roślin. Natomiast drugi schemat działania to produkty chemiczne z dodatkiem Bakto G-STOP oraz CuPROTE z pominięciem dodatku aminokwasów. Dotyczy to tylko wersji, gdzie w jednym zabiegu dodawana będzie miedź systemiczna.

Plantacje truskawki:

Sady jabłoniowe:

W celu rotacji substancji chemicznej i uwarunkowań związanych z okresami karencji i zapisów etykietowych w sadach jabłoniowych można wykorzystać następujące produkty:

Przy zabiegach nalistnych pamiętajmy o dodatku adiuwanta Asystent+ poprawiającego równomierne pokrycie cieczą roboczą liści.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.