Komunikat agrotechniczny 15 (23-06-2022) Aminokwasy w służbie wysokiej jakości owoców

W produkcji rolniczej coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty zawierające aminokwasy. Zastosowanie biostymulatorów i nawozów zawierających te związki ma szereg korzystnych dla roślin uprawnych efektów. Profesjonalna produkcja sadownicza wymaga ich stosowania w przemyślany sposób. Dlatego warto lepiej poznać czym są i jak działają produkty oparte na aminokwasach roślinnych.

CZYM SĄ AMINOKWASY?

Aminokwasy są organicznymi związkami chemicznymi, które są podstawowymi składnikami białek. Białka odpowiadają w roślinie za wiele funkcji: budulcową, metaboliczną oraz transportową. Białka określają biochemiczną tożsamość komórek. Aminokwasy są prekursorami syntezy szeregu fitohormonów, w tym regulatorów wzrostu. W przyrodzie występują aż 23 różne aminokwasy.

Aminokwasy mogą występować w postaci L (lewoskrętnej) i D (prawoskrętnej). Tylko L-aminokwasy są wytwarzane w komórkach i włączane do ich białek budulcowych. Każdy aminokwas (z wyjątkiem glicyny) może występować w dwóch formach izomerycznych ze względu na możliwość utworzenia dwóch różnych enancjomerów (stereoizomerów).

Aminokwasy to cząsteczki organiczne zawierające 2 funkcjonalne rodniki:

  • NH2 (grupę aminową),
  • COOH (grupę karboksylową).

L (lewoskrętny)                                                      D (prawoskrętny)

 

ROLA NAJWAŻNIEJSZYCH AMINOKWASÓW DLA ROŚLIN

PROLINA poprawia płodność pyłków i zapewnia spójność ścian komórkowych. Chroni membrany i białka przed niekorzystnym działaniem wysokich stężeń jonów nieorganicznych, zapobiegając denaturacji i stresom wodnym. To bardzo ważny składnik chroniący wymianę osmotyczną, czyniąc roślinę bardziej odporną na niekorzystne warunki środowiskowe takie jak m.in. niedobory wody i suszę.

SERYNA reguluje gospodarkę wodną i reakcje antystresowe. Jest prekursorem dla glicyny-betainy, najskuteczniejszej substancji antystresowej w roślinie.

GLICYNA ma bardzo istotne znaczenie podczas formowania tkanki roślinnej i jest jednym z głównych elementów biorących udział w syntezie chlorofilu (zapobiega chlorozom).

LIZYNA I ARGININA stymulują proces fotosyntezy.

ALANINA wpływa na procesy odpowiedzialne za powstawanie cząsteczek chlorofilu.

KWAS GLUTAMINOWY wpływa na rozwój merystemów i na reakcje odpornościowe. Poprawia transport azotu.

FENYLO-ALANINA jest prekursorem syntezy lignin.

KWAS GLUTAMINOWY I KWAS ASPARAGINOWY w procesie ich transaminacji, roślina otrzymuje inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aminokwasy.

 

EFEKTY STOSOWANIA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH AMINOKWASY

Efekt antystresowy

Roślina podczas całego okresu wegetacji poddawana jest stresom, które możemy podzielić na biotyczne i abiotyczne. W wyniku stresu występuje zaburzenie prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin, co może w końcowym efekcie ograniczyć ilość i jakość plonu. Wśród rolników najlepiej rozpoznawalne są stresy związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi taki jak przymrozki, susza, zalanie, gradobicie etc. Warto również pamiętać o stresach uprawowych takich jak stosowanie środków ochrony roślin m.in. herbicydów. Zastosowanie aminokwasów przed lub po wystąpieniu stresu, wspomaga najważniejsze funkcje metaboliczne rośliny dzięki czemu jest ona zdolna do dalszego prawidłowego wzrostu.

Oszczędność energii

Roślina jest zdolna do produkcji wszystkich aminokwasów we własnym zakresie, jednak jest to proces kosztowny energetycznie. Dostarczenie tych związków do rośliny z zewnątrz pozwala spożytkować tę energię na inne istotne procesy metaboliczne.

Funkcja transportowa

Wolne aminokwasy jako małe i neutralne molekuły łatwo się wchłaniają oraz przemieszczają się w roślinie. Ponadto nie wymagają energii podczas wnikania oraz nie zaburzają aktywności chlorofilu. Aminokwasy mają zdolność kompleksowania makro i mikroelementów poprawiających ich penetrację, asymilację i transport wewnątrz rośliny. Dodanie produktów zawierających te związki do zabiegów ochrony (fungicydy, insektycydy, herbicydy) poprawia efektywność tych aplikacji.

Funkcja biostymulująca

Aminokwasy poprzez odziaływanie na procesy biochemiczne w roślinie, w naturalny sposób pobudzają procesy fizjologiczne. Dzięki czemu roślina osiąga zrównoważony wzrost a co za tym idzie lepszą jakość i wielkość plonu.

PRZEWAGA AMINOKWASÓW ROŚLINNYCH NAD ZWIERZĘCYMI

Na runku występują produktu zawierające zarówno aminokwasy roślinne jak i zwierzęce. Pod względem budowy chemicznej nie ma różnicy pomiędzy L-aminokwasami białkowymi pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Jednak faktem jest lepsza przyswajalność produktów pochodzenia roślinnego, wynikająca z ich kompatybilności z tkankami roślinnymi, a także z odpowiednich proporcji zawartych w nich aminokwasów w stosunku do potrzeb roślin.

Każdy z występujących w środowisku aminokwasów jest ważny dla prawidłowego rozwoju roślin. Zarówno niedobór jak i nadmiar któregoś z nich może zaburzać procesy metaboliczne. Zastosowanie aminokwasów roślinnych gwarantuje utrzymanie odpowiednich proporcji pomiędzy nimi. Dzięki czemu produkt będzie łatwiej przyswajalny i bardziej efektywny dla rośliny.

JAKI PRODUKT WYBRAĆ?

Polecamy Naturamin WSP, który jest produktem zawierającym najwięcej aminokwasów na rynku (80% wag. aminokwasów), ze szczególnie wysoką zawartością proliny, seryny i promotorów glicyny-betainy, głównych komponentów działających ochronnie przeciw stresowi termicznemu i wodnemu.

Naturamin-WSP to produkt silnie zwiększający aktywność fizjologiczną roślin w warunkach stresowych. Naturamin-WSP stymuluje zrównoważony wzrost roślin. Zalecany jest w tych etapach wegetacji, gdy uprawy wymagają wyższego zużycia energii i w okresach, kiedy rośliny są narażone na niekorzystne warunki (przesadzanie, upał, chłód, uszkodzenia gradowe, silne wiatry, nadmiar lub brak wody, zasolenie gleby, ataki patogenów, fitotoksyczność oraz inne sytuacje stresowe). Stymuluje wzrost i chroni przed niekorzystnymi warunkami, uwalniając maksymalny potencjał produkcyjny.

Nawóz organiczny Naturamin®-WSP jest umieszczony w zamkniętym wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym – certyfikat IUNG (numer świadectwa: NE/418/2018). 

AMINOGRAM PRODUKTU NATURAMIN WSP

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE PRODUKTU:

Prekursory metaboliczne

Związki aminowe promują powstawanie enzymów i syntezę białek, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania fizjologicznego i rozwoju roślin.

Fotosynteza

Rośliny wytwarzają węglowodany w procesie fotosyntezy. Niski ich poziom powoduje karłowatość roślin i w konsekwencji niską wydajność.

Chlorofil jest odpowiedzialny za absorpcję energii świetlnej.

Glicyna, alanina i kwas glutaminowy, etc., są niezbędnymi metabolitami tworzenia się chlorofilu w tkankach roślinnych. Substancje te podnoszą poziom chlorofilu co wpływa na zwiększenie poziomu fotosyntezy i uzyskanie zdrowszych roślin o wyższym potencjale produkcyjnym.

Prekursory fitohormonalne

Naturamin-WSP zawiera substancje, które są prekursorami auksyn, induktorów kwiatowych i promotorów wzrostu.

Zapylanie, wzrost i tworzenie owoców

L-prolina i kwas glutaminowy są niezbędne w procesie zapylania. Walina, izoleucyna, leucyna są ściśle związane z procesami dojrzewania owoców.

Równowaga flory glebowej

Składniki Naturamin-WSP są źródłem azotu, który sprawia, że rozwój mikroflory gleby pozostaje zrównoważony. To podstawa odpowiedniej mineralizacji materiału organicznego w glebie, dobrego nawożenia i utrzymania dobrej struktury gleby.

Ochrona przed stresem

 Unikalna formuła, bogata w prolinę i serynę, chroni uprawy przed niekorzystnymi skutkami wysokiego stężenia jonów nieorganicznych w wysokich temperaturach, w warunkach zasolenia i braku wody.

 

ZALECENIA STOSOWANIA NATURAMIN WSP W UPRAWACH SADOWNICZYCH:

Sytuacje stresowe: w celu odzyskania potencjału plonowania uprawy gdy rośliny znajdują się w stresie wywołanym przez: przymrozki, susza, zalanie, gradobicie, stosowanie środków ochrony roślin.

Dawkowanie: przed wystąpieniem 250 g/ha, po wystąpieniu 500 g/ha

Ze względu na wysoką zawartość proliny i seryny produkt idealnie nadaje się do stosowania w okresach suszy i wysokich temperatur.

Stosowanie łączne z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin: w celu poprawie efektywności zabiegów.

Dawkowanie: 100-200 g/ha

Polecany szczególnie do zabiegów dolistnych produktami zawierającymi wapń np. chlorek wapnia. Zabieg poprawia przyswajalność wapnia oraz zabezpiecza przez fitotoksycznością nawet w podczas stosowania w wysokich temperaturach.

Stosowanie podczas intensywnego rozwoju, gdy roślina potrzebuje najwięcej energii: zwiększenie aktywności metabolicznej roślin w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Dawkowanie: 300 g/ha

Polecany szczególnie w krytycznych momentach rozwoju takich jak kwitnienie, zawiązywanie owoców, wzrost owoców i ich wybarwienie.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.