Komunikat agrotechniczny 14 (27-05-2024) Wsparcie roślin w okresie suszy

Okres dorastania owoców, a później zbiorów jest końcowym etapem produkcji, będący podsumowaniem dotychczasowych starań. W wielu gospodarstwach powrócił problem z odpowiednią ilością pracowników. Pogoda również rozdaje karty w sposób nieprzewidywalny – susza, wysokie temperatury oraz silne nasłonecznienie. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości owoców, a jednocześnie wsparciu roślin w okresie suszy konieczne jest odpowiednie odżywienie plantacji/sadu w składniki pokarmowe. Warto mieć na uwadze szczególnie te, które wpierają rośliny w okresie suszy poprzez regulowanie gospodarki wodnej roślin.

Pierwiastkami korzystnymi zarówno dla wzrostu owoców jak i dbającymi o właściwą gospodarkę wodną w roślinie są potas, wapń i krzem. Każdy z nich ma wiele zalet.

Potas – jeden z podstawowych makroelementów koniecznych do prawidłowego wzrostu owoców, prawidłowej transpiracji oraz wpływający korzystnie na smak owoców.  Głównym źródłem jego pochodzenia powinno być przede wszystkim odpowiednie nawożenie doglebowe. Natomiast jeśli widoczne są niedobory tego składnika należy go uzupełniać drogą pozakorzeniową. Na plantacjach z fertygacją należy w trkacie zbiorów również dostarczać ten pierwiastek wraz z nawadnianiem, co jest tą formą zdecydowanie najlepszą i najszybsza jeśli chodzi o szybkie uzupełnienie niedoborów. Owoce z roślin słabo odżywionych w potas są zdecydowanie mniejsze oraz mają gorszy smak.

  • Odpowiada za gospodarkę wodną roślin
  • Poprawia wzrost owoców i zwiększa ich masę
  • Korzystnie wpływa na smak.

Wapń – określany jako makroelement drugorzędowy. W uprawach jagodowych pełni niezwykle ważną funkcję nie tylko poprawiającą jędrność owoców, ale również poprawia wzrost roślin, ich ogólną zdrowotność. Dobre odżywienie w wapń poprzez budowanie trwałości ścian komórkowych wpływa na mniejsze porażenie przez choroby i szkodniki.

  • Wpływa na jędrność owoców
  • Przedłuża Shelf life owoców
  • Poprawia odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne.

Krzem – jest to ostatni pierwiastek o doskonale poznanym wpływie na jakość owoców, poprawę jędrności owoców. Zwiększa trwałość ścian komórkowych. Jest również korzystny z punktu widzenia gospodarki wodnej rośliny, ponieważ dzięki odpowiedniemu odżywieniu rośliny nie tracą bezproduktywnie wody. Dobrze zbudowane ściany wysycone krzemem są zdecydowanie mniej atrakcyjne dla szkodników kłująco ssących. Należy pamiętać, że krzem jest przyswajany przez rośliny w formie kwasu ortokrzemowego. Wnika on do roślin i transportowany jest w niej dzięki czemu dociera do całej rośliny.

  • Jędrniejsze owoce
  • Owoce mniej wrażliwe na oparzenia słoneczne
  • Poprawa gospodarki wodnej roślin
  • Mniejsza atrakcyjność dla szkodników oraz utrudnione wnikanie grzybni do roślin.

 

Obecnie zabiegi powinny uwzględniać zarówno nawożenie pozwalające roślinom lepiej znosić warunki suszy, silnego nasłonecznienia, ale również powinny zwiększać udział plony handlowego owoców o najwyższej jakości. Dzięki temu realne będzie osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu i zarobku plantatora. Jedną z gorszych rzeczy jakie mogą się wydarzyć to właśnie strata plonu spowodowana drastycznym obniżeniem się jakości owoców i nie możliwości sprzedaży ich z przeznaczeniem na rynek deserowy. W tym celu polecamy regularne wykonywanie zabiegów produktami wapniowymi oraz potasowymi.

Warto pamiętać o różnych formach wapnia jakie dostępne są na rynku i jakie można stosować w sposób w pełni bezpieczny w roślinach. Nowoczesne formy wapnia w postaci nanocząsteczek dostępne są w produktach Nano Active oraz Nano Active Forte. Ich wysoka skuteczność polega na bardzo drobnym zmieleniu cząsteczek, a tym samym zwiększenia powierzchni stycznej nawozów do roślin. Zapewniając wchłanianie na wysokim poziomie. Poza dostępnym wapniem dla roślin zawierają również inne makro i mikro składniki pokarmowe. Drugą formą wapnia są mrówczany wapnia FruitCa zawierający w swoim składzie 36 % CaO oraz łatwo dostępny bor wpływający na jakość owoców. Ostatnim, a jednocześnie najprostszym nawozem jest Calan zawierający azotan wapnia. Można wykorzystywać go jako nawóz dolistny oraz w systemach fertygacji. Dostarczy on zarówno łatwo przyswajalnego wapnia dla roślin, ale również wspomoże rośliny poprzez dostarczenie azotu.

 Zalecenia:

 Nawożenie potasem powinno również być stosowane na plantacjach, jednak należy pamiętać o zachowaniu 5-dniowych odstępów pomiędzy stosowaniem nawozów potasowych i magnezowych, a nawozami wapniowymi. Niechowanie odstępu pomiędzy zabiegami spowodować może wystąpienie fitotoksyczności na liściach. Bezpiecznym odstępem jest okres 5 dni pomiędzy zabiegami z wykorzystaniem wskazanych nawozów. Do nawożenia potasem można wykorzystać nawozy z serii Kristalon o zwiększonej zawartości potasu.

Zalecenia:

Dostarczenie cennych składników pokarmowych jest możliwe również w formie oprysków nalistnych z wykorzystaniem nawozów z linii FruitAkademia takich jak FruitAkademia Początek wegetacji oraz FruitAkademia Wzrost owoców II.

Przy zabiegach nalistnych pamiętajmy o dodatku adiuwanta Asystent+ poprawiającego równomierne pokrycie cieczą roboczą liści.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.