Komunikat agrotechniczny 12 (27-04-2021) Choroby drzew pestkowych przed i w okresie kwitnienia

Tematy:

  1. Rak bakteryjny
  2. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
  3. Drobna plamistość liści, dziurkowatość liści
  4. Torbiel śliw

Wśród chorób powszechnie występujących w sadach drzew pestkowych na szczególną uwagę zasługują rak bakteryjny, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, drobna plamistość liści, dziurkowatość liści, kędzierzawość liści brzoskwini a także torbiel śliw. Tak jak w przypadku wszystkich chorób najważniejsze jest prawidłowe zapobieganie. W drugiej kolejności zwalczanie które należy oprzeć o wiedzę dotyczącą biologii czynnika sprawczego. Szczegółowe opisy ww. chorób można znaleźć na portalu doradczym FruitAkademia w zakładce choroby. Choroby drzew pestkowych

 

Rak bakteryjny drzew owocowych

Rak bakteryjny występuje głównie w uprawie wiśni, czereśni, brzoskwini i moreli. Choroba wywoływana jest przez poliofagiczną bakterię Pseudomonas syringae pv. syringae. W wyniku porażenia w sadach powszechnie obserwuje się zamieranie nabrzmiałych już pąków a w dalszej kolejności zasychanie także i kwiatów.

Ochrona chemiczna przed tą chorobą polega głównie na zastosowaniu środków miedziowych, które wykazują wysoką skuteczność bakteriobójczą.

Opryskiwanie środkami miedziowymi ma na celu ograniczenie populacji bakterii epifitycznie występujących na powierzchni pędów i konarów drzew.

1

 

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Choroba wiąże się ze zniszczeniem kwiatów (głównie u wiśni) i zgnilizną owoców (czereśnia, śliwa).

W pierwszej kolejności zasychają i brunatnieją kwiaty. Zamierają także młode, jednoroczne porażone pędy, a liście na nich usytuowane zmieniają barwę na brunatną. Owoce dojrzewające w koronach drzew są porażane poprzez uszkodzoną skórkę. Brunatne plamy gnilne najszybciej rozwijają się na owocach osiągających dojrzałość zbiorczą, zwłaszcza podczas długotrwałych opadów.

Zaleca się opryskiwanie roślin preparatami zawierające w swym składzie triazole (tebukonazol) lub związki z grupy benzimidazoli (tiofanat metylowy). Uwaga!!! produkty zaw. tiofanat metylowy w obecnym sezonie ulegają wycofaniu z obrotu.

 

3

 

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Drobna plamistość liści powoduje osłabienie drzew na skutek utraty liści, co przekłada się na ilość i wielkość plonu. Początkowym objawem są małe, drobne, ciemnozielone plamki. Z czasem tkanka w obrębie tych plam zmienia się na czerwonobrunatny kolor. Plamki mogą powiększać się i zlewać. Intensywnie pokryte plamami liści żółkną, zamierają i opadają już pod koniec lipca. W wyniki masowego porażenia obserwuje się całkowitą defoliację już w sierpniu. Na tak osłabionych drzewach owoce słabiej rosną, a jeżeli drzewo jest całkowicie pozbawione liści nie dojrzewają.

4

Dziurkowatość liści

Objawy choroby polegają na ograniczaniu powierzchni asymilacyjnej, poprzez zniszczenie liści. Efektem tego jest osłabienie wzrostu i rozwoju roślin. Początkowo na blaszkach pojawiają się jasnozielone drobne plamki . Z czasem plamki zmieniają barwę na brunatną, a tkanka w ich obrębie zamiera i wykrusza się, powodując dziurkowatość. W wyniku silnego porażenia praktycznie cała blaszka może ulec wykruszeniu i wówczas pozostają same nerwy a zniszczone liście przedwcześnie opadają. Czasami objawy mogą wystąpić także na owocach, których skórka pokrywa się drobnymi, ciemnobrunatnymi, suchymi plamkami.

5

 

Torbiel śliw limituje jakość plonu handlowego przede wszystkim śliw. Rozwój choroby stymuluje duża ilość opadów. Porażeniu ulegają zawiązki, które szybciej niż zdrowe powiększają się, dodatkowo są spłaszczone i lekko wygięte. Zniekształcone owoce, pozbawione są pestki a miąższ jest łykowaty. Na długo przed osiągnięciem dojrzałości przez zdrowe owoce torbiele ciemnieją, gniją i opadają lub zasychają i pozostają w koronie drzew.

W ochronie śliwy nie ma dostępnych środków do ograniczania występowania tej choroby. Wysoką skuteczność uzyskuje się przy zastosowaniu fungicydów dodynowych oraz miedziowych stosowanych do zwalczania innych chorób.

 

Podpowiedź

W uprawie roślin danego gatunku można stosować preparaty wykazujące szerokie spektrum zwalczanych chorób, tak aby przy jednoczesnej aplikacji zwalczyć kilka patogenów naraz. Przyczyni się to znacznie do ograniczenia zużycia środków ochrony roślin oraz obniży koszty produkcji.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.