Komunikat agrotechniczny 13 (10-05-2024) BlueN – azot z powietrza, zastosowanie w uprawie truskawki

Większość plantacji uprawianych w otwartym gruncie uprawianych na zbiór tradycyjny znajdują się w fazie przed kwitnieniem. Młodsze plantacje wynoszą pierwsze kwiatostany w górę korony roślin. Co za tym idzie, znajdują się w fazie bezpośrednio przed kwitnieniem. Natomiast plantacje starsze są w fazie intensywnego budowania masy liściowej. Od tego momentu rozpoczyna się najbardziej newralgiczny okres na plantacjach, należy uszczelnić ochronę i biostymulację roślin przed okresem kwitnienia, aby weszły one w ten czas w pełni zdrowe i odżywione.

Po ustaniu przygruntowych przymrozków, które nawiedziły praktycznie obszar całego kraju konieczne będzie zastymulowanie roślin do lepszego wzrostu i zwiększenia intensywności fotosyntezy szczególnie, tam gdzie nie były okrywane. Plantacje okryte również były narażone na niekorzystne warunki do rozwoju spowodowanymi ich okryciem.

Jest to najlepszy moment na wykonanie zabiegu produktem BlueN, który będzie alternatywnym źródłem azotu dla roślin. Zawiera w swoim składzie wyselekcjonowany szczep bakterii Methylobacterium symbioticum SB0023/3T. Bakterie wnikają do roślin przez otwarte aparaty szparkowe zasiedlając ją, tam się rozwijają namnażają i w efekcie kolonizują całą roślinę. Dostarczają roślinie azot w formie amonowej, czyli tej bezpośrednio dostępnej dla niej. Azot w tej formie jest wbudowywany w struktury aminokwasów. Dzięki symbiozie dostarczymy co najmniej dodatkowych 30 kg azotu dla roślin. Co ważne po zastosowaniu produktu BlueN nie występuje zjawisko przenawożenia roślin azotem, ponieważ jest on dostarczany stopniowo podczas wzrostu roślin oraz nie powoduje pików azotu charakterystycznych dla innych form nawożenia. W uprawie truskawki rekomendowana dawka produktu to 0,333 kg/ha stosowana przed kwitnieniem roślin.

Produkt BlueN jest w pełni bezpieczny dla roślin i środowiska oraz jest łatwy i bezpieczny w aplikacji. Jednak ważne jest, aby zabieg był wykonywany na rośliny zdrowe nie cierpiące na niedobory wody. Po ostatnich opadach deszczu kondycja roślin znacząco się poprawiła stwarzając optymalne warunki do aplikacji bakterii. Produkt jest przebadany pod kątem mieszalności z innymi biostymulatorami, nawozami oraz środkami ochrony roślin co pozwala na wykonanie skutecznego zabiegu przy okazji innych zabiegów chemicznych a tabele mieszalności są dostępne na stronie www.bluen.info”. Najlepsze efekty uzyskuje się jednak podczas aplikacji łącznej CropVit FeMo, który dostarczy żelazo i mangan zwiększający efektywność asymilacji azotu atmosferycznego przez bakterie. Pełnią one funkcję kofaktora (katalizator) żelazowo-molibdenowego. Jest to niezbędny element dla bakterii azotowych do transformacji azotu atmosferycznego do azotu amonowego, dlatego istotne jest dostarczenie tych pierwiastków.

Żelazo – główną funkcją w roślinie jest jego udział w procesie fotosyntezy oraz oddychania. Pierwiastek ten bierze udział w tworzeniu chlorofilu. Funkcje żelaza w roślinie wiążą się także z aktywnością ferredoksyny w procesach metabolicznych, przez co pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w gospodarce azotowej roślin i produkcji białek. Ferredoksyna uczestniczy w redukcji azotanów, wiązaniu wolnego azotu oraz redukcji siarczynu do siarczku. Żelazo występuje w układach hemowych oraz centrach żelazowo-siarkowych wielu enzymów, spełniając między innymi rolę katalizatora w reakcjach oksydoredukcyjnych.

Molibden – uczestniczy przede wszystkim w metabolizmie azotowym roślin: m.in. aktywuje reduktazę azotanową, enzym odpowiedzialny za asymilację azotu. Molibden bierze również udział w przemianach fosforu, ułatwia przyswajanie żelaza przez rośliny. Molibden zwiększa odporność roślin na chłody oraz wpływa na zwiększenie ich odporności na suszę.

Zabieg z użyciem produktu BlueN wykonujemy w standardowych warunkach, w jakich wykonujemy zabiegi nawozami dolistnymi w temperaturze +5°C. Z stosowaniem się do zapisów etykietowych poszczególnych produktów z jakimi wykonujemy łącznie zabieg. Godzinny poranne są najlepszym czasem do aplikacji produktu ponieważ w tedy rośliny są w pełni uwodnione a aparaty szparkowe są otwarte umożliwiając na wnikanie bakterii do wnętrza. Dzięki takiemu zastosowaniu przyczynimy się do poprawy skuteczności zabiegu oraz możliwie najszybszej kolonizacji rośliny. Nie należy stosować produktu bezpośrednio przed wystąpieniem spodziewanych przymrozków oraz bezpośrednio po ich wystąpieniu.

Zalecenia:

Stablix pH 0,2l/ha* + BlueN 0,333 kg/ha + CropVit FeMo 0,2l/ha

*) Jeżeli pH cieczy roboczej jest spoza zakresu 5-8 polecamy dodatek 0,2 l/ha produktu Stablix pH.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.