Komunikat agrotechniczny 12 (30-05-2022) Bakto G-Stop – produkt wspierający zdrowy rozwój roślin.

Aktualnie w sadach mamy okres po kwitnieniu. Ze względu na suszę trwającą od początku sezonu oraz dość niskie temperatury, ochrona przed chorobami nie przysparzała większych problemów. Główna ochrona polegała na fungicydach kontaktowych jak: produkty miedziowe, dodyna, kaptan, ditianon, a w okresie kwitnienia mieszanin preparatów kontaktowych z preparatami z grupy anilinopirimidynowych np. pirymetanil (Batalion 450 SC) czy cyprodynil (Ozzi 75 WG) skierowanych przeciwko szarej pleśni, ale też mączniakowi. Koniec maja to wzrost presji i zagrożenia w wielu rejonach w obliczu wzrostu presji ze strony parcha i mączniaka w mieszaninach zbiornikowych pojawiły się również środki z grupy IBE np. tebukonazol czy difenokonazol (Porter 250 EC).  

W uprawach jagodowych borówka wysoka rozpoczęła kwitnienie, z wczesnych odmian truskawek pod osłonami zbierane są już owoce, a jednocześnie trwa kwitnienie odmian standardowych. To właśnie ten okres w uprawach gatunków jagodowych jest szczególnie ważny w ochronie roślin i owoców przed możliwością rozwoju szarej pleśni. 

Czy więc możemy spać spokojnie? 

Niestety nie, ponieważ infekcje pierwotne parcha jabłoni dalej będą stanowić zagrożenie do ok. połowy czerwca. Wystarczy zatem kilka dni deszczowych, występujących po sobie i problem ze standardową ochroną może zaistnieć. Z kolei mączniak jabłoni w sadach już się pokazał i trzeba będzie sięgać po kolejne substancje czynne, aby zwalczyć go i utrzymać plantacje w dobrej kondycji. A w uprawach kwitnących jeszcze dochodzi szara pleśń, a więc ochrona nie należy do łatwych w tym sezonie. 

Co możemy zrobić, aby utrzymać rośliny w dobrej zdrowotności? 

W ostatnich latach co raz bardziej na znaczeniu odgrywa wspomaganie zdrowego rozwoju poprzez zastosowanie preparatów mikrobiologicznych, które wykazują działanie fungistatyczne. 

Czym takie działanie jest podyktowane?  

  •  Strategią antyodpornościową – zarówno pod względem chorób jak i szkodników 
  •  Wycofywaniem z rejestracji kolejnych substancji czynnych dedykowanych do ochrony 
  •  Wymogami rynku z naciskiem na obniżoną ilość pozostałości środków ochrony roślin i liczby wykrywanych substancji czynnych w artykułach spożywczych. 

Szczególnie polecamy produkt Bakto G-Stop, zawierający w swym składzie dwa pożyteczne szczepy bakterii z rodzaju Bacillus w formie przetrwalnikowej: 

Bacillus amyloliquefaciens DW1A 

Bacillus subtilis DW2S 

Produkt ten wykazuje dwukierunkowe działanie, polegające na: 

– zasiedleniu przez zawarte w preparacie szczepy bakterii dostępnej powierzchni opryskanych roślin, tworząc barierę mikrobiologiczną ograniczającą rozwój patogenów grzybowych, 

– ograniczaniu rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki metabolitom wytwarzanym przez te szczepy bakterii. 

W badaniach szczepy bakterii zawartych w produkcie wykazują działanie antagonistyczne w stosunku do między innymi takich patogenów chorobotwórczych jak: 

  • Venturia inaequalis (Parch jabłoni)  
  • Podosphaera leucotricha (Mączniak jabłoni) 
  •  Botrytis cinerea (Szara pleśń) 
  •  Colletotrichum sp. (Antraknoza) 
  •  Penicillium verrucosum (Mokra zgnilizna jabłek) 

 

Pierwsze zabiegi wspomagające: najwcześniej od końca kwitnienia w jabłoni oraz obecnie w truskawce i borówce już podczas kwitnienia. 

Istotną, bardzo praktyczną zaletą produktu jest jego mieszalność ze standardowymi fungicydami. Wyjątek stanowią te, które zwalczają bakterie (np. środki miedziowe), co ma szczególne znaczenie w warunkach dużej presji choroby i niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu i długotrwałe zwilżenie zarówno liści jak i kwiatów czy też zawiązków owoców. 

Dawkowanie Bakto G-Stop jest uzależnione od sposobu aplikacji: 

  • W mieszaninie z fungicydami polecane jest 0,5 do 1 l/ha 
  • Możliwe jest również użycie produktu ‘solo’, ale wówczas rekomendowana dawka wynosi 1 l/ha 

W celu zwiększenia skuteczności warto dodać do mieszaniny adiuwant Asystent+ w dawce 0,05-0,1 l/ha. 

Produkt Bakto G-Stop może być stosowany zarówno w konwencjonalnych uprawach jak i w uprawach ekologicznych. Posiada certyfikat IUNG i występuje na liście produktów dopuszczonych do uprawy ekologicznej pod nr SE/51/2021. 

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.