Komunikat agrotechniczny 10 (20-05-2022) Alternatywne źródło azotu

Azot – najważniejszy składnik plonotwórczy

Ceny nawozów azotowych sprawiły, że nie wszystkie sady zostały odpowiednio zaopatrzone w ten składnik pokarmowy. W większości zastosowana została dawka podstawowa nawożenia azotowego w ilości ok. 30-40 kg N / ha, która wystarcza zwykle tylko na start. Aby rośliny wydały jakościowo dobry plon po kwitnieniu/w czasie przyrastania zawiązków, wskazane jest uzupełnienie azotu o dodatkowe 30-40 kg/ha N, oczywiście zależnie od spodziewanego plonu. Dostępność azotu zastosowanego posypowo w rzędy drzew w glebie jest uzależniona od dostępności wody. Przyjmuje się, że przy optymalnych warunkach rośliny są w stanie wykorzystać 70-80% azotu wprowadzanego do gleby. Susza, która towarzyszy uprawom sadowniczym, zwłaszcza w ostatnim czasie niestety nie sprzyja uwalnianiu składników pokarmowych z nawozów, a tym samym ich pobieraniu z gleby. Idealnym rozwiązaniem ze względu na taką sytuację pogodowa jest nawożenie dolistne. Można tutaj oczywiście sięgać po tradycyjne źródła azotu, jakimi są: mocznik, saletra wapniowa czy potasowa oraz gotowe mieszanki nawozów wieloskładnikowych np. linia FruitAkademia, zawierające azot oraz mikroskładniki niezbędne roślinom w trakcie całego okresu wzrostu. Jednakże takimi produktami możemy dostarczyć tylko część potrzebnego azotu. Tu z pomocą przychodzą produkty mikrobiologiczne, które pozwalają na wiązanie azotu atmosferycznego.

 Propozycją 2022 roku jest mikrobiologiczny produkt BlueN®.

Czym jest produkt BlueN®

BlueN® jest innowacyjnym produktem zawierającym wolnożyjącą bakterię Methylobacterium symbioticum szczep SB0023/3 T,  asymilującą azot z powietrza. Bakteria żyje w symbiozie z roślinami, pobiera azot atmosferyczny i poprzez aktywność kompleksu nitrogenazy przekształca go do azotu amonowego – formy dostępnej dla rośliny, możliwej do budowania związków białkowych lub magazynowanej w postaci glutaminy – aminokwasu zapasowego. Produkt dedykowany jest do upraw rolniczych, warzywniczych oraz sadowniczych (ziarnkowych, pestkowych i jagodowych).

BlueN® w sadownictwie – działanie i terminy aplikacji

Produkt BlueN® stanowi dodatkowe źródło azotu dla roślin. W zależności od uprawianego gatunku, rekomendujemy podać dawkę startową azotu mineralnego w ilości 30-40 kg/ha  czystego N, która będzie wpływała na wykształcenie liści, azamiast drugiej dawki zastosować produkt BlueN®.  Methylobacterium symbioticum wnika do liścia poprzez aparaty szparkowe, następnie szybko sięnamnaża i wychwytuje azot atmosferyczny, dostarczając go roślinie w formie amonowej. Symbioza pomiędzy rośliną, a bakterią Methylobacterium symbioticum zapewnia stały dostęp azotu w przyswajalnej formie dla rośliny – to roślina „zgłasza” bakterii potrzebę dostarczenia dodatkowego azotu.

Preparat należy aplikować nalistnie, w momencie gdy rośliny wytworzą dostateczną ilość blaszki liściowej – co najmniej 50 proc. masy liściowej. W uprawach truskawki, która startuje dość wcześnie, zabieg można wykonać w fazie pojawienia się co najmniej 4-6 liści zielonych. Natomiast w  przypadku jabłoni dopiero w okresie około kwitnienia, ewentualnie po kwitnieniu, gdy pojawi się więcej ulistnienia. Ponieważ we wcześniejszym etapie jest zbyt mała powierzchnia liści, a podczas kwitnienia płatki kwiatowe mogą zakryć rozwijające się liście, co uniemożliwi naniesienie na nie preparatu. W przypadku gatunków pestkowych blaszka liściowa rozwija się trochę później, w związku z czym zabieg trzeba przesunąć na okres, kiedy pojawi się więcej części zielonych. Jako dobry przykład można podać śliwy japońskie czy wiśnie, gdzie najpierw mamy kwitnienie, a dopiero później rozwijają się liście. W tym przypadku stosowanie produktu BlueN® należałoby przesunąć po kwitnieniu.

Produkt BlueN® jest dostępny w opakowaniach 1 kg i 3 kg. Podstawowa dawka dla upraw jagodowych, tj. truskawka, porzeczki, agrest, malina, borówka wynosi 333 g/ha, a w przypadku jabłoni i gatunków pestkowych: 500 g/ha, w związku z czym opakowanie 3 kg wystarcza na 9 ha plantacji truskawki i 6 ha uprawy ziarnkowych lub pestkowych. Ilość cieczy roboczej jest uzależniona od gatunku, systemu prowadzenia uprawy oraz aktualnej miąższości korony – zaawansowania ulistnienia. Ważne, aby stosować taką ilość wody, która pozwoli na dokładne pokrycie liści, a nie doprowadzi do ociekania produktu z liści. Wystarczająca jest jednokrotna aplikacja, gdyż żywotność pojedynczej komórki bakteryjnej to 4 tyg. i w tym czasie po wniknięciu do liścia bakteria intensywnie się dzieli kolonizując liście. Bakterie żyją w liściach i dostarczają azot amonowy tak długo, jak liście są aktywne.

Warunki zastosowania BlueN®

  • Efektywność produktu w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych. Oprysk najlepiej wykonać w godzinach porannych w temperaturze 10-25 st. C.
  • Rośliny nie powinny być pod wpływem stresu związanego z niskimi temperaturami – ten na chwilę obecną mamy już za sobą.
  • Decydując się na zabieg należy uwzględnić prognozę pogody, aby bezpośrednio po aplikacji nie wystąpiły opady deszczu. Zagrożenie zmycia ustępuje już  po 1 godzinie od wykonanego zabiegu.
  • Należy również pamiętać, aby nie stosować produktu BlueN® łącznie z preparatami wykazującymi działanie bakteriobójcze i/lub bakteriostatyczne np. zawierającymi tlenochlorek miedzi. W przypadku gdy zabiegi tlenochlorkiem miedzi zostały już wykonane, należy wstrzymać się z aplikacją BlueN® do pierwszych opadów deszczu, podczas których dochodzi do zmycia miedzi z powierzchni liści. Jeśli w pierwszej kolejności był stosowany BlueN®, należy również odczekać z aplikacją tlenochlorkiem miedzi 1-2 doby, czas ten umożliwi pełne wniknięcie bakterii do rośliny.
  • Unikać należy także łącznego stosowania produktu BlueN® ze środkami na bazie chloru.

Korzyści ze stosowania BlueN®

Rośliny zyskują dodatkowe źródło azotu, co ma szczególne znaczenie w dobie gwałtownie rosnących cen nawozów, czy powtarzającego się w ostatnich latach problemu suszy w trakcie wegetacji, kiedy utrudnione jest pobieranie pierwiastków z gleby. Przeprowadzone badania potwierdzają wzrost ilości i jakości plonu w wielu uprawach po zastosowaniu produktu BlueN®.

  • W przypadku jabłek widoczny jest wzrost wielkości i masy owoców oraz lepsze parametry jakościowe, przy ograniczeniu nawożenia azotowego o 25% i zastosowaniu BlueN® Jabłka o większym kalibrze trafiają do lepszej klasy cenowej w przypadku ich przeznaczenia na sortowanie.

  • Produkt sprawdził się także w uprawach czereśni, gdzie zaobserwowano zwyżki w plonie o 12 %, przy pełnym nawożeniu azotowym

  • Dodatkowe nawożenie poprzez zastosowanie BlueN® w uprawie malin wpłynęło na zwiększenie rozmiaru samego owocu i jego masy co przełożyło się na zwyżkę plonu o ok. 9 %, również przy pełnym nawożeniu azotowym

  • Produkt BlueN® może dostarczyć roślinom co najmniej 30 kg N na ha, dzięki czemu może zastąpić drugą dawkę nawożenia mineralnego.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.