Komunikat agrotechniczny 1 (10-03-2022) Nawożenie na początku sezonu

Tematy:

1) Nawożenie posypowe w uprawach drzew ziarnkowych

2) Nawożenie posypowe w uprawach drzew pestkowych

3) Nawożenie posypowe w uprawach roślin jagodowych

4) Ekonomiczne rozwiązanie przy podaniu II dawki nawozu azotowego

 

Ad. 1) Nawożenie posypowe w uprawach drzew ziarnkowych

Nawożenie P, K i Mg opieramy na wynikach analizy gleby i liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. Ustalenie dawki  przeprowadzamy w oparciu o dawki orientacyjne stosowane corocznie zamieszczone w dostępnych tabelach opracowanych dla danego typu gleb i wymagań pokarmowych danego gatunku. Dawki nawozu przeliczamy na zawartość poszczególnych składników, uwzględniając stosowanie nawozów jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych.

JABŁOŃ

Corocznie z plonem wywozimy z sadu znaczące ilości składników pokarmowych. Najwięcej azotu i potasu ale jest to zależne od plonu w ubiegłym roku. Po bardzo obfitym owocowaniu wskazane jest uzupełnienie zwłaszcza składników podstawowych jak NPK. Optymalne dawki NPK w ujęciu sezonu dla sadów o plenności ok 50-60 t/ha wynoszą dla: azotu od 60 do 80 kg N /ha, potasu do 100 kg/ha i fosforu 20-30 kg/ha.

Zachowawczo zalecamy nawożenie wiosną:
ዶ Azotowe: I dawka wiosenna – od 30 do 40 kg/ha azotu w przeliczeniu na czysty składnik tj. np. Saletrzak z borem – 110-150 kg/ha, Saletra amonowa – 100-110 kg/ha. II dawka uzupełniająca po kwitnieniu, w trakcie różnicowania zawiązków – uzależniona od ilości spodziewanego plonu, uzupełnienie do poziomu 60-80 kg/ha w ujęciu rocznym po uwzględnieniu
dawki startowej.

ዶ Potasowe 80-90 kg/ha potasu w przeliczeniu na K2O (uzależnić od plonu wywiezionego z pola w zeszłym sezonie) np. Sól
potasowa – 130-150 kg/ha, Siarczan potasu – 160-180 kg/ha lub PK Plus Power w dawce 250-300 kg/ha.

ዶ Fosforowe: 20-30 kg/ha fosforu w przeliczeniu na P2O np. Ultra Power – 100-150 kg/ha (Przy dużych niedoborach fosforu, nawóz dostarczy również azotu w ilości 20-30 kg/ha, którego ilość będzie wystarczająca na początek wegetacji).
Jeśli do uzupełnienia potasu w glebie stosowano nawóz PK Plus Power w dawce 250-300 kg/ha uzupełni on także niedobory tego składnika do zalecanego poziomu.
Kompleksowym rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza dla gleb z dużą zawartością chlorków i wysokim zasoleniem jest wysiew nawozu wieloskładnikowego bezchlorkowego Blue Complex w dawce 300-400 kg.

Wapnowanie: Odczyn gleby odpowiedni dla jabłoni to 6,0-6,7 pH. Często wapnowanie należy wykonywać co 3-4 lata. W zależności od kategorii agronomicznej gleby oraz aktualnego jej odczynu. W celu stabilizacji kwasowości gleby należy stosować corocznie około 300 kg CaO na ha np. w postaci nawozu Cal Bor Power (po wcześniejszym osiągnięciu optymalnego odczynu gleby). Jesienne wapnowanie najlepiej wykonać od końca października do pierwszej połowy
listopada. Czym innym jest dostarczenie wapnia przyswajalnego dla roślin. W tym przypadku zalecamy corocznie zastosowanie siarczanu wapnia w dawce ok. 300 kg/ha w postaci produktu AgroSulpur (dwuwodny siarczan-wapnia).

GRUSZA

Optymalne dawki NPK w ujęciu sezonu dla sadów gruszowych w pełni owocowania wynoszą dla: azotu do 80 kg N/ha, potasu do 150 kg/ha i fosforu 20-30 kg/ha. Zachowawczo zalecamy nawożenie wiosną:

ዶ Azotowe: I dawka wiosenna – 40-50 kg/ha azotu w przeliczeniu na czysty składnik tj. np. Saletrzak z borem – 150-180 kg/ha, Saletra amonowa – 110-150 kg/ha. II dawka uzupełniająca po kwitnieniu / różnicowaniu zawiązków – uzależniona od ilości spodziewanego plonu, uzupełnienie do poziomu 80 kg/ha w ujęciu rocznym po uwzględnieniu dawki startowej.

ዶ Potasowe do 150 kg/ha potasu w przeliczeniu na K2O (uzależnić od plonu wywiezionego z pola w zeszłym sezonie) np. Sól potasowa – do 250 kg/ha, Siarczan potasu – do 300 kg/ha lub PK Plus Power w dawce do 450 kg/ha.

ዶ Fosforowe: 20-30 kg/ha fosforu w przeliczeniu na P2O np. Ultra Power – 100-150 kg/ha (Przy dużych niedoborach
fosforu, nawóz dostarczy również azotu w ilości 20-30 kg/ha). Jeśli do uzupełnienia potasu w glebie stosowano
nawóz PK Plus Power w dawce 250-300 kg/ha uzupełni on także niedobory tego składnika do zalecanego poziomu. Kompleksowym rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza dla gleb z dużą zawartością chlorków i wysokim zasoleniem jest wysiew nawozu wieloskładnikowego bezchlorkowego BlueComplex w dawce 350-450 kg.

Wapnowanie: Odczyn gleby odpowiedni dla jabłoni to 6,0-6,5 pH. Postępowanie podobnie jak w jabłoni. Nawożenie mikroskładnikami: Grusza jest wrażliwa na niedobór żelaza Fe (ordzawienie owoców, żółte liście) – Fe podajemy z fertygacją, belką herbicydowa np. łącznie z wiosennym zabiegiem kwasami humusowymi lub stosujemy zabieg dolistny, zależnie od objawów niedoboru.

 

Ad. 2) Nawożenie posypowe w uprawach drzew pestkowych

WIŚNIA/CZEREŚNIA/ŚLIWA

Optymalne dawki NPK w ujęciu sezonu dla sadów drzew pestkowych w pełni owocowania wynoszą dla: azotu 40- 80 kg N /ha, potasu do 80-100 kg/ha i fosforu do 50 kg/ha. Zachowawczo zalecamy nawożenie wiosną:

ዶ Azotowe: I dawka wiosenna – od 40 do 50 kg/ha azotu w przeliczeniu na czysty składnik tj. np. Saletrzak z borem – 150-180 kg/ha, Saletra amonowa – 110-150 kg/ha. II dawka uzupełniająca po kwitnieniu / różnicowaniu zawiązków – uzależniona od ilości spodziewanego plonu, uzupełnienie do poziomu 50-80 kg/ha w ujęciu rocznym po uwzględnieniu dawki startowej.

ዶ Potasowe: 80-120 kg/ha potasu w przeliczeniu na K2O np. Siarczan potasu – 160-240 kg/ha lub PK Plus Power
w dawce 250-350 kg/ha (bardzo wczesna wiosna).

ዶ Fosforowe: 50 kg/ha fosforu w przeliczeniu na P2O np. Ultra Power – do 250 kg/ha (Przy dużych niedoborach fosforu, nawóz dostarczy również azotu w ilości do 50 kg/ha, którego ilość będzie wystarczająca na początek wegetacji). Kompleksowym rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza dla gleb z dużą zawartością chlorków i wysokim zasoleniem oraz gatunków wrażliwych na jony chlorkowe jest wysiew nawozu wieloskładnikowego bezchlorkowego Blue Complex w dawce 350-450 kg

Wapnowanie: Odczyn gleby odpowiedni dla czereśni to 6,7-7,1 pH na glebach ciężkich i 5,5-6.0 pH na glebach lekkich. Wapnowanie należy wykonywać co 3-4 lata, jednak powoduje to skoki w pH gleby wpływające na owocowanie. W celu stabilizacji kwasowości gleby najlepiej stosować niższe dawki ale corocznie około 300 kg CaO na ha np. w postaci nawozu
Cal Bor Power (po wcześniejszym osiągnięciu optymalnego odczynu gleby). Jesienne wapnowanie najlepiej wykonać od końca października do pierwszej połowy listopada. Czym innym jest dostarczenie wapnia przyswajalnego dla roślin. W tym przypadku zalecamy corocznie zastosowanie siarczanu wapnia w dawce ok. 300 kg/ha w postaci produktu AgroSulpur (dwuwodny siarczan-wapnia).

 

3) Nawożenie posypowe w uprawach roślin jagodowych

TRUSKAWKA

Optymalne dawki NPK w ujęciu sezonu dla plantacji owocujących truskawki przy plonie 15-20 ton wynoszą dla: azotu 30-60 kg N /ha, potasu do 80-100 kg/ha i fosforu do 20 kg/ha. Zachowawczo zalecamy nawożenie wiosną:

ዶ Azotowe: I dawka wiosenna – od 30-40 kg/ha azotu w przeliczeniu na czysty składnik tj. saletra amonowa – 90-120 kg/ha (50-60% dawki rocznej około 2 tygodnie po ruszeniu wegetacji w przypadku sadzenia roślin jesienią), II dawka uzupełniająca po kwitnieniu – uzależniona od ilości spodziewanego plonu, uzupełnienie do poziomu 40-60 kg/ha w ujęciu rocznym po uwzględnieniu dawki startowej w postaci NitraBor – 100-150 kg/ha.

ዶ Potasowe: 80-100 kg/ha potasu w przeliczeniu na K2O np. Siarczan potasu – 160-200 kg/ha.

ዶ Fosforowe: przy niskiej zasobności w fosfor konieczne jest podanie 20 kg/ha tego składnika w przeliczeniu na formę P2O5 np. 100 kg/ha Ultra Power przed ruszeniem wegetacji, tak aby składnik ten znalazł się w bezpośredniej bliskości systemu korzeniowego (nawóz dostarczy również azotu w ilości do 20 kg/ha, którego ilość będzie trzeba uzupełnić do wartości optymalnej). Kompleksowym rozwiązaniem dedykowanym zwłaszcza dla gatunków wrażliwych na jony chlorkowe jest wysiew nawozu wieloskładnikowego bezchlorkowego Blue Complex w dawce 250-300 kg.

MALINA

Optymalne dawki NPK w ujęciu sezonu dla plantacji malin zapotrzebowanie na azot wynosi 70 – 140 kg N /ha, potas 50-100 kg/ha i fosforu 6-8 kg/ha. Zachowawczo zalecamy nawożenie wiosną:

ዶ Azotowe: maliny owocującej na dwu letnich pędach (potocznie letnich) należy wysiać ok 70 kg N/ha. Maliny owocujące na pędach jednorocznych (jesienne) potrzebują zdecydowanie wyższych dawek azotu na hektar tj. 140 kg/ha. Nawozy azotowe zalecamy wysiewać w 2–3 dawkach dzielonych, pozwoli to zminimalizować straty powodowane wypłukiwaniem azotu do głębszych warstw gleby, poza zasięg korzeni. I dawka wiosenna – 50-60% dawki rocznej przed ruszeniem wegetacji – malina jesienna i około 2 tygodnie po ruszeniu wegetacji malina letnia odpowiednio 300-350 kg/ha BlueComplex
w przypadku maliny jesiennej i 200-250 kg/ha BlueComplex dla maliny letniej. II dawka tzw. uzupełniająca 30-40% rocznej dawki N gdy pędy na malinie jesiennek osiągają przyrost 10-30cm podać 40-60 kg /ha N w postaci NitraBor tj. 160-200 kg/ha lub Saletra amonowa w dawce 120-160 kg/ha uzależniona od ilości spodziewanego plonu. W przypadku maliny malina letniej zalecamy podać ok. 20-30 kg/ha N w postaci NitraBor – 120-200 kg/ha przesuwamy na okres kwitnienia. Ostatnie 10-20% całkowitej dawki rocznej N tj. 10-20 kg N dla maliny jesiennej zalecamy podać w trakcie kwitnienia w postaci Unika Calcium 80-120 kg/ha, a w przypadku maliny letniej Unika Calcium w dawce ok. 50 kg/ha podać na
początku wzrostu owoców.

ዶ Potasowe: 50 kg/ha potasu w przeliczeniu na K2O dla malin owocujących na pędach dwuletnich (letnich) dawka np. Siarczan potasu – 100 kg/ha i ok. 100 kg/ha dla odmian owocujących na pędach jednorocznych (jesiennych) dawka np. Siarczan potasu – 200 kg/ha.

ዶ Fosforowe: Średnie roczne zapotrzebowanie roślin na fosfor wacha się miedzy 6–8 kg/ha, tak więc przy prawidłowym przygotowaniu stanowiska przed założeniem plantacji oraz odpowiednim ph gleby w trakcie uprawy istnieje minimalne ryzyko pojawienia się niedoborów tego pierwiastka. Przy niskiej zasobności w fosfor konieczne jest podanie 20 kg/ha tego składnika w przeliczeniu na formę P2O5 np. 100 kg/ha Ultra Power przed ruszeniem wegetacji, tak aby składnik ten
znalazł się w bezpośredniej bliskości systemu korzeniowego (nawóz dostarczy również azotu w ilości do 20 kg/ha, którego ilość będzie trzeba uzupełnić do wartości optymalnej). Natomiast w sytuacji gdy w sezonie pojawią się charakterystyczne fioletowe przebarwienia liści świadczące o niedoborach fosforu, składnik ten najlepiej jest uzupełnić poprzez dokarmianie drogą pozakorzeniową.

 

BORÓWKA

Optymalne dawki NPK w ujęciu sezonu dla plantacji borówki owocującej na poziomie 16t/ha zapotrzebowanie na azot wynosi 100 – 120 kg N /ha, potas 50-100 kg/ha i fosforu 6-8 kg/ha. Zachowawczo zalecamy nawożenie wiosną:

ዶ Azotowe: Całościową dawkę azotu dzielimy na 3-4 dawki posypowe lub podajemy z fertygacją (max stężenie dawki 1,6%). I dawkę stosujemy od początku wegetacji (marzec/kwiecień – rozmarznięta gleba) BlueComplex w dawce 150-200 kg/ha + 100 kg/ha Siarczanu amonu. II dawkę stosujemy w okresie początku kwitnienia BlueComplex
w dawce 150-200 kg/ha + 100 kg/ha Siarczanu amonu. III dawkę w okresie wzrostu owoców maksymalnie do połowy lipca w postaci NitraBor w dawce 150-200 kg/ha. Stosując ściółkowanie świeżym (nie kompostowany) materiałem organicznym zwiększamy dawkę N 50-100%.

ዶ Potasowe: wczesna wiosna – początek zbiorów 2-3 równe dawki (łącznie ok. 100 kg/ha). I dawka stosujemy w postaci Siarczan potasu granulowanego 150 kg/ha w rzędy roślin. II dawka w postaci UnikaCalcium w ilości 150-200 kg/ha (nawóz ten stanowi również dobre źródło azotu i powinno być uwzględnione w całościowym ujęciu nawożenia azotowego). Fertygacja – od kwitnienia do końca zbiorów.

ዶ Fosforowe: Nawożenie P wykonuje się praktycznie z wodą lub dolistnie. Fosfor podajemy: dolistnie (2-3 zabiegi wczesną wiosną) lub fertygacja (przez cały okres wegetacji – nawozy wieloskładnikowe).

ዶ Siarkowanie: pH gleby 3,5-4,0 optymalne. Siarkowanie co 1-2 lata w zależności od potrzeb jesienią a nawet zimą (na śnieg – siarka rozpuszcza się z topniejącym śniegiem) lub na zamarzniętą glebę przed spodziewanymi roztopami.

 

4) Ekonomiczne rozwiązanie przy podaniu II dawki nawozu azotowego

W przypadku II dawki tzw. uzupełniającej nawożenia azotem, w każdym z ww. gatunków roślin sadowniczych można wykorzystać biologiczny produkt BlueN® jako najnowszą propozycję w ofercie firmy CHEMIROL. BlueN® jest technologią wykorzystującą zdolność wiązania przez bakterię Methylobacterium symbioticum szczep SB23 azotu atmosferycznego i dostarczania go w przyswajalnej formie do rośliny. Po naniesieniu dolistnym produktu BlueN®, bakterie w nim zawarte wnikają do rośliny przez otwarte aparaty szparkowe i kolonizują roślinę. Następnie w wyniku szeregu przemian, atmosferyczny azot jest przekształcany do formy amonowej, która jest bezpośrednio wbudowywana w aminokwasy, czyli podstawowe struktury budowy każdej komórki. Wprowadzając do liści bakterię Methylobacterium symbioticum szczep SB23 aktywujemy darmową fabrykę azotu pracującą w zależności od zapotrzebowania roślin na azot.

BlueN® stosujemy w dawce 0,333 kg/ha na plantacjach roślin jagodowych oraz w dawce 0,5 kg/ha w uprawach drzew ziarnkowych i pestkowych. Warunkiem koniecznym do spełnienia podczas aplikacji jest rozwiniecie co najmniej 50% powierzchni ulistnienia. Bakterie transportowane są do nowych przyrostów wraz z metabolitami fotosyntezy dlatego wystarczająca jest jednokrotna aplikacja w sezonie wegetacyjnym.

Materiał pdf do pobrania: zalecenia-sadownicze 2022-01-03 v2

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.