Komunikat agrotechniczny 15 (09-05-2021) Szkodniki po kwitnieniu

Tematy:

 1. Mszyce
 2. Przędziorki/Pordzewiacze
 3. Zwójkówki
 4. Miodówka gruszowa
 5. Stosowanie adiuwantów silikonowych

 

Mszyce

Mszyce jabłoniowo-zbożowa oraz jabłoniowo-babkowa są szkodnikami nadal obecnymi w wielu sadach zwłaszcza tam gdzie nie zastosowano zwalczania w okresie przed kwitnieniem.

Dorosłe samice mszycy jabłoniowo-zbożowej stają się czarne, a uskrzydlone migrantki przelatują po kwitnieniu na trawy i tam żerują przez cały okres lata. Na jesieni powracają na jabłonie gdzie ponownie rozpoczynają żerowanie, a następnie na młodych pędach składają jaja zimowe. Zwalczanie tylko niekiedy jest konieczne, ze względu na krótki okres zasiedlania roślin jabłoni i niską szkodliwość.

Większą uwagę należy zwrócić na mszycę jabłoniowo-babkowa tzw. porazika jabłoniowo-babkowego. Gatunek ten odznacza się wyższą szkodliwością w stosunku do jabłoni od mszycy jabłoniowo-zbożowej. W znacznej mierze przyczynia się do zniekształcenia – pętelkowania pędów oraz zniekształcenia samych owoców, które są małe i kwaśne. Zwalczanie tego gatunku należy rozpocząć gdy podczas lustracji ulistnienia zaobserwujemy 1 drzewo z koloniami na 50 losowo wybranych.

W sadach, w których w ubiegłym roku można było zaobserwować kolonie bawełnicy korówki, również i w tym roku będzie widoczna. Mszyca będzie występowała w sezonach gdy zima była łagodna (jak miniona) lub kiedy w trakcie zbiorów można było dostrzec ten gatunek w dużym nasileniu. Szkodnik ten zasiedla miejsca w okolicy ran po cięciu na przewodniku i pozostałych gałęziach oraz odrostach korzeniowych. Młode, szybko wzrastające kolonie pokrywają się intensywnym nalotem woskowym, co ogranicza skuteczność zabiegów chemicznych. W ciągu kilku następnych tygodni kolonia będzie powiększała się, aż do osiągnięcia rozmiarów pozwalających na rozpoczęcie migracji na młode pędy i rozety owocowe. W czasie migracji osobniki nie są osłonięte oprzędem co sprawia, że są podatne na działanie środków chemicznych. Jest to najbardziej odpowiedni czas na wykonanie zabiegu zwalczającego.

Jednakże przed przystąpieniem do wykonania zabiegu konieczne jest prowadzenie lustracji w sadzie. Należy zwrócić uwagę na wygląd osobników w kolonii bawełnicy korówki. Bowiem mszyce czarne, matowe i pozbawione nalotu woskowego prawdopodobnie zostały spasożytowane przez parazytoida – ośca korówkowego. W związku z tym nie ma konieczności wykonywania zabiegu zwalczającego tego szkodnika, populacja zostanie ograniczona przez parazytoida. Natomiast jeśli znajdziemy aktywne kolonie mszycy pokryte białym oprzędem należy wykonać zabieg jednym z podanych poniżej produktów.

Preparat Mospilan 20 SP (0,2 kg/ha) oraz Movento 100 SC (2,25 l/ha) ograniczają także występowanie larw pryszczarka jabłoniaka, groźnego zwłaszcza w młodych nasadzeniach.

 

Przędziorki

W okresie tuż po kwitnieniu, pojawiają się pierwsze dorosłe osobniki przędziorków. Najłatwiej zlokalizować je na liściach rozetowych, na spodniej stronie blaszek liściowych. Do prowadzenia lustracji wykorzystywana jest lupa stereoskopowa. Należy przejrzeć 200 liści (1 rozeta z 40 losowo wybranych drzew). Zwalczanie rozpocząć po zaobserwowaniu średnio 3 form ruchomych na liść oraz przy zaistnieniu sprzyjających warunków (sucha i ciepła pogoda) jednym z zarejestrowanych do tego celu produktów. Krótko po pojawieniu się osobników dorosłych samice rozpoczynają składanie jaj. Jeśli presja jest silna i do tej pory nie było wykonywane zwalczanie, można dostrzec uszkodzenia liści.

Zwalczanie osobników dorosłych przędziorka nie jest łatwe. Przystępując do wykonania zabiegu środkami z listy dostępnych do tego celu należy pamiętać że:

 • Envidor 240 SC (inhibitor syntezy lipidów) zwalcza jaja i formy ruchome z wyjątkiem samców. Należy poczekać do momentu kiedy w populacji będzie najwięcej dorosłych oraz jaj.
 • Nissorun Strong 250 EC (inhibitor wzrostu przędziorków) zwalcza wszystkie stadia rozwojowe z wyjątkiem osobników dorosłych. W celu jednoczesnego zniszczenia wszystkich stadiów zalecane jest zastosowanie preparatu Nissorun Strong 250 EC w dawce 0,4 l/ha w mieszaninie z preparatem Ortus 05 SC w dawce 1,5 l/ha.

Wysoką skuteczność większość produktów zachowuje w temp. powyżej 15°C, optymalnie 18-24°C.

Pordzewiacze są problemem szczególnie w młodych sadach (1-3 lata). Szkodnika można dostrzec poprzez lupę stereoskopową z powiększeniem x15. Osobniki dorosłe wyglądają jak brązowe paski, rozszerzone w części głowowej i zwężające się ku tyłowi. Charakterystycznym objawem ich żerowania jest brązowienie spodniej części liści i ordzawienie owoców. Pordzewiacze mają także duże znaczenie w uprawie śliw, zwłaszcza odmian silnie reagujących jak Żółta afaska.

Zwalczanie musi nastąpić zanim liście staną się brązowe. Lustrację prowadzić systematycznie. Przeglądać po 10 liści z 20 losowo wybranych drzew. Gdy na 1 cm2 blaszki liściowej więcej niż 40 osobników wykonać zabieg zwalczający. Zwykle pierwsze 2 tygodnie czerwca to najlepszy termin zwalczania.

Zwójkówki

Problem zwójek w sadzie w zasadzie pojawia się corocznie w różnym nasileniu. W wielu regionach kraju największe znaczenia ma zwójka siatkóweczka (Adoxophyes orana). Gatunek ten rozwija dwa pokolenia w ciągu roku, w ciepłe lata może rozwinąć trzecie niepełne pokolenie. Jest to przyczyna ich wysokiej szkodliwości i dlatego mogą powodować największe straty w sadach. Drugą bardzo ważną zwójką jest wydłubka oczateczka ma tylko jedno pokolenie w ciągu roku. Po części biologia najczęściej występujących zwójek w sadach jabłoniowych w Polsce została omówiona w komunikacie agrotechnicznym dot. szkodników przed kwitnieniem Czytaj więcej. Natomiast szczegółowe dane dotyczące biologii szkodników znajdziecie państwo w zakładce szkodniki na stronie portalu doradczego FruitAkademia Czytaj więcej.

W sadach w których wykonano zwalczanie wczesnowiosenne zimujących gąsienic zwójek nie powinno być większego problemu z tym szkodnikiem. Jednakże należy pamiętać, że intensywnie żerujące gąsienice z liści formują oprzęd który ogranicza skuteczność większości środków chemicznych zwłaszcza tych powierzchniowych. Część z takich zamkniętych w oprzędach zwójek na pewno przetrwała. W kilka tygodni potem zapoczwarczyły się, a następnie pojawią się osobniki dorosłe – motyle składające jaja. Właśnie w tej fazie – intensywnego lotu motyli i składania jaj wskazane jest wykonanie zabiegu ograniczającego populację tych szkodników. Do ustalenia odpowiedniego terminu zabiegu można wykorzystać pułapki feromonowe.

Jeśli ze złożonych jaj wylęgną się gąsienice pokolenia letniego i zaczną żerować na liściach (10-12 pędów z gąsienicami na 400) lub owocach (4-8 owoców ze świeżymi wgryzieniami na 400) należy wykonać kolejny zabieg zwalczający z wykorzystaniem zarejestrowanych w tym celu preparatów.

Wszystkie z ww. środków stosować poza aktywnością pszczół – działanie toksyczne.

Runner i Steward wnikają w tkankę liści, które są pożywieniem gąsienic. Insektycydy te wykazują działanie żołądkowe, a w następstwie zabiegu gąsienice zaprzestają żerowania i giną w ciągu tygodnia.

Runner i Steward zwalczają skutecznie także piędzika przedzimka (Operophthora brumata). Środki te działają najskuteczniej w wyższej temperaturze, powyżej 15 stopni, a optymalną temperaturą jest 18 i więcej stopni. W ciągu 1-2 godzin po zabiegu są bardzo odporne na deszcz i zmywanie.

Steward jest szkodliwy w stosunku do pszczół i nie powinien być stosowany podczas ich oblotu.

Istotne uwagi dot. zwalczania zwójkówek:

 • Nie używaj środka Calypso: jego działanie w stosunku do zwójek jest minimalne, używaj go do zwalczania mszyc
 • Nie używaj środka Coragen: będzie on skuteczny latem do zwalczania owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella)
 • Nie używaj pyretroidów w okresie około kwitnienia, gdyż ich skuteczność jest minimalna
 • Nie używaj pyretroidów latem: nie są skuteczne, a ponadto stymulują rozwój innych szkodników np. przędziorka owocowca.

 

Miodówka gruszowa

W początkowych fazach zwalczania – w trakcie kwitnienia wiele larw ukrytych pomiędzy kwiatami/zawiązkami może przetrwać. Po kwitnieniu larwy te stają się uskrzydlonymi osobnikami dorosłymi zdolnymi do zasiedlania kolejnych drzew w sadzie. Po około 10-20 dniach samice składają jaja a kilka dni później pojawiają się pierwsze larwy.

Zwalczanie należy rozpocząć:

 • Kiedy na roślinach widoczne jest wiele jaj oraz gdy ich kolor zmienia się z białego (świeże jaja) na pomarańczowy (krótko przed wylęgiem) jest to najlepszy moment na zastosowanie preparatu Movento 100 SC.
 • W pozostałych przypadkach lepiej użyć produkty zawierające abamektynę.
 • Na drzewach obficie pokrytych spadzią zabieg wykonać po obfitym deszczu lub po oblocie pszczół.
 • Do cieczy użytkowej najlepiej dodać zwilżacz

Uwagi końcowe

 • Zabiegi zwalczania szkodników powinny być poprzedzone skrupulatną lustracją wykonaną w sadzie.
 • W każdej lokalizacji rozwój i nasilenie szkodnika może mieć odmienną wartość. Wynika to z mikroklimatu danego sadu, sytuacji w roku ubiegłym oraz kolejności i doboru środków ochrony roślin.
 • W przypadku niektórych produktów należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia odporności szkodnika oraz spadku skuteczności, dlatego zaleca się rotację środków z różnych grup chemicznych.

 

Stosowanie adiuwantów silikonowych

Dla zwiększenia skuteczności zabiegów z użyciem insektycydów polecamy stosowanie adiuwantów. Preparaty te wpływają na polepszenie właściwości użytkowych cieczy roboczej (obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy, polepszenie penetracji tkanek roślinnych). Stosowanie adiuwantów wyraźnie zwiększa skuteczność zabiegów. Aplikacje insektycydów w mieszaninie z adiuwantami, skutkują większym pokryciem roślin. W przypadku preparatów silikonowych można zaobserwować „rozchodzenie się” naniesionej cieczy po liściu jak również na jego spodnią stronę.

Polecamy preparat Asystent + w dawce 50-100 ml na 200l cieczy roboczej.

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.