Komunikat agrotechniczny 7 (18-03-2024) Zabiegi fitosanitarne w uprawach jagodowych 

Zabiegi fitosanitarne w uprawach jagodowych

Wielkimi krokami zbliża się wiosna a co za tym idzie plantatorzy przygotowują się do pierwszych zabiegów agrotechnicznych na swoich plantacjach zarówno malin jak również truskawek. Jako że do nawożenia nawozami wieloskładnikowymi pozostało jeszcze trochę czasu, a nawozy potasowe powinny być wysiewane w najbliższych dniach warto zwrócić uwagę na stan plantacji na samym początku wegetacji. Brak pracowników sezonowych oraz natłok obowiązków w okresie jesiennym na wielu plantacjach objawia się w postaci zachwaszczenia. Które jest zależne od wieku, terminu sadzenia, jak również przygotowania stanowiska pod uprawę. 

   

 Wraz z postępującą wegetacją warto zadbać o zdrowotność na plantacji od samego początku. Istotne z punktu widzenia ochrony przeciwko najważniejszym patogenom jest prewencja i kompleksowość działania. Z powodu coraz mocniej zawężających się możliwości chemicznego zwalczania patogenów większą uwagę przyciąga maksymalizacja skuteczności wykonywania zabiegów ochrony roślin. Jednym z zabiegów fitosanitarnych zwiększających skuteczność ochrony w truskawkach jest usuwanie starych liści po zimie. Wynika to z faktu, że to na nich rozwijają się patogeny takie jak szara pleśń i antraknoza. Dodatkowo usuwając nieefektywne liście z roślin i jej toczenia poprawimy prędkość ich obsychania minimalizując ryzyko rozwoju chorób w obrębie korony truskawki. Jednocześnie ułatwia to penetrację cieczy roboczej w całej objętości truskawki. Usuwanie liści można wykonywać za pomocą różnego rodzaju maszyn wyposażonych w szczotki wykruszające stare liście jednocześnie przy minimalnej ingerencji w zdrowe blaszki liściowe roślin. Możliwe jest również ręczne usuwanie obumarłych liści co jednak wiąże się z dodatkowymi nakładami pracy ludzkiej. Usuwanie ręczne umożliwia dokładną lustrację plantacji, a w razie konieczności usuniecie roślin wykazujących niepokojące objawy chorobowe. Oprócz konieczności wykonywania tego zabiegu ważny jest odpowiedni termin, uzależniony od przebiegu warunków pogodowych przede wszystkim opadów deszczu i utrzymującej się wilgotności powietrza. Suche liście usuwa się zdecydowanie skuteczniej, co spowodowane jest ich efektywnym wykruszaniem. Po takim zabiegu porywy wiatru będą skutecznie wynosić martwe blaszki liściowe poza plantację minimalizując presje ze strony chorób m.in. wspomnianej szarej pleśni. Dlatego warto obserwować pogodę i wstrzelić się z zabiegiem w optymalne warunki.  

 

Kolejnym krokiem wraz z postępującą wegetacją będzie wykonywanie zabiegów produktami, które dzięki swoim właściwościom wykazują działanie fungistatyczne. W głównej mierze są to środki zawierające w swoim składzie związki miedzi i siarki. Typowe fungicydy miedziowe i siarkowe będą doskonale spełniały swoje zadanie w tym początkowym okresie, kiedy występują niskie temperatury ograniczające wykorzystanie syntetycznych fungicydów.  

Przy obecnej sytuacji na rynku nawozów i stale utrzymującej się wysokiej ceny nawozów fosforowych i potasowych w celu minimalizacji kosztów nawożenia warto rozważyć wykonanie zabiegu produktami mikrobiologicznymi, które dzięki zawartości w swoim składzie Bacillus megaterium będą udostępniały zablokowany fosfor z kompleksu glebowego. Dzięki ich aktywności w glebie zwiększy się ilość pozytywnych mikroorganizmów glebowych przy jednoczesnym dostarczeniu składników pokarmowych dla roślin. Życie glebowe na odpowiednim, poziome korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin powodując jego zdrowy rozwój i mniejszą wrażliwość na niekorzystne warunki środowiska. Poza zwiększeniem dostępnego fosforu badania ścisłe wykazały zwiększenie zawartości dostępnego potasu w glebie co również przemawia za wykorzystaniem produktu wczesną wiosną. W celu zwiększenia zawartości mikroorganizmów w glebie korzystnie wpisuje się produkt Baktokompleks zawierający w swoim składzie 5 szczepów bakterii z rodzaju Bacillus. Zawartość w glebie dużej liczby mikroorganizmów o korzystnym lub neutralnym wpływie na rośliny będzie powodowała zmniejszenie się przestrzeni do rozwoju innych grzybów i bakterii w tym tych patogenicznych względem uprawy.  

Wczesną wiosną przy wykorzystaniu produktów miedziowych i siarkowych warto zadbać o prawidłową kolejność zabiegów. Aby w krótkim odstępie czasu nie wykonywać po sobie zabiegów miedziowych i tych zawierających w swoim składzie mikroorganizmy. Warto jest zastosować odstępy pomiędzy zabiegami dla pełnej efektywności każdego z nich. Polecany program to wykonanie zabiegu Naturvital Plus + BaktoKompleks/Bakto ProFos przed ruszeniem wegetacji. Usunięcie liści a w momencie wystąpienia zagrożenia ze strony chorób grzybowych na plantacji wykonać zabieg miedź + siarka. Taki układ będzie korzystnie wpływał na odżywienie plantacji w te pierwiastki dzięki swoim właściwościom wpłyną na zdrowy rozwój roślin.  

Zalecenia: 

Wariant I: poprawa żyzności gleby następnie zabiegi fitosanitarne 

Usuwanie liści z plantacji z zachowaniem odstępu 7 dni 

Wariant II: Usuwanie liści, zabieg fitosanitarny i poprawa żyzności gleby i życia mikrobiologicznego 

Po ok 7 dniach  

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Sporządzane przez nas zalecenia opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich zastosowanie oraz wynikłe z tego konsekwencje. Decyzję o wykonaniu zabiegów agrotechnicznych lub ochrony roślin podejmujecie Państwo na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania występujące w Państwa gospodarstwie.

UWAGA: Niektóre z w/w zaleceń dotyczą ogólnego problemu ochrony w Europie. Niektóre produkty wymienione w tekście nie są dozwolone we wszystkich krajach. Przed ich zastosowaniem należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym kraju.