Komunikat agrotechniczny 5 (12-02-20224) Nawożenie gatunków jagodowych

Nawożenie gatunków jagodowych

Nawożenie P, K i Mg  opieramy się na wynikach analizy gleby (tabela 1 i 3) i liści (tab. 3) oraz na ocenie wizualnej rośliny. W tabeli podano dawki orientacyjne stosowane corocznie. Dawki nawozu przeliczamy na zawartość poszczególnych składników, uwzględniając stosowanie nawozów jednoskładnikowych lub wieloskładnikowych.

Borówka wysoka (syn. amerykańska)

Nawożenie azotem: Optymalne dawki azotu wynoszą od 60 do 120 kg N/ha, zależnie od plenności i wieku krzewów. Plony powyżej 16 t/ha wymagają wyższego nawożenia N – powyżej 100 kg/ha. Dawki stosujemy od początku wegetacji (marzec/kwiecień – rozmarznięta gleba) do połowy lipca. Całościową dawkę azotu dzielimy na 3-4 dawki posypowe lub podajemy z fertygacją (maks. stężenie dawki 1,6%). Stosując ściółkowanie świeżym (nie kompostowany) materiałem organicznym zwiększamy dawkę N 50-100%.

Nawożenie fosforem: Nawożenie P wykonuje się z wodą lub dolistnie. Fosfor podajemy: dolistnie (2-3 zabiegi wczesną wiosną) lub fertygacją (przez cały okres wegetacji – nawozy wieloskładnikowe).

Nawożenie potasem: Potas sprzyja wyrastaniu owoców, ale jego wysokie stężenie w glebie blokuje pobieranie Ca i Mg. Posypowo: wczesna wiosna – początek zbiorów 2-3 równe dawki (łącznie ok. 100 kg/ha). Fertygacja – od kwitnienia do końca zbiorów. Nie stosujemy nawozów chlorkowych w tym soli potasowej. Uwaga na stosunek Mg:K.

Nawożenie magnezem: nawozimy jeśli zawartość w glebie/liściach jest niska lub występują objawy na roślinie. Nawożenie posypowe najlepiej w postaci nawozów wieloskładnikowych. Fertygacja – Mg to uzupełniający dodatek do nawozów wieloskładnikowych. Dolistnie tylko w wypadku widocznych niedoborów.

Nawożenie wapniem: Borówki wymagają niskiego pH gleby, więc jej nie wapnujemy. Wapń dostarczamy najczęściej stosując fertygację – preparaty wapniowe, stosowane od kwitnienia do końca zbiorów. Oprysk dolistny jest mniej efektywny – Ca musi dotrzeć do owoców przez ich skórkę, transport z liści do owoców nieefektywny.

Nawożenie mikroskładnikami: ok. 7 dni przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia nawożenie dolistne B i Zn (2 zabiegi) poprawia zawiązywania owoców i  odporności na niskie temperatury. Nawożenie krzemem zalecane od kwitnienia do zbiorów – dolistnie 3-4 razy. Stosowanie nawozów wieloskładnikowych z reguły zapewnia potrzebne ilości mikroelementów w glebie.

Siarkowanie: pH gleby 3,5-4,0 optymalne. Siarkowanie co 1-2 lata w zależności od potrzeb jesienią a nawet zimą (na śnieg – siarka rozpuszcza się z topniejącym śniegiem).

 

Tabela 1. Wartości graniczne zawartości potasu (K) i magnezu (Mg) w glebie oraz wysokość ich dawek (Sadowski i in. 1990)

Wyszczególnienie

Klasa zasobności

niska średnia

wysoka

Warstwa orna 0-20 cm

zawartość K mg/100 g gleby

zawartość                  < 20%

< 5

5-8

> 8

części                           20-35%

< 8

8-13

> 13

spławialnych           > 35%

< 13

13-21

> 21

Warstwa podorna
zawartość                  <20%

< 3

3-5

> 5

części                           20-35%

< 5

5-8

> 8

spławialnych           > 35%

< 8

8-13

>13

 Nawożenie

Dawki K2O  kg/ha 

w sadzie owocującym

80 – 120

50 – 80

na plantacjach malin

80 – 120

50 – 80

Dla obu warstw gleby:    

Zawartość Mg mg/100 g gleby

gleby zawierajace < 20% części spławialnych

< 2,5

2,5 – 4

>  4

gleby zawierające > 20% części spławialnych

< 4

4 – 6

> 6

Nawożenie:

Dawka MgO

w sadzie lub na plantacji krzewów jagodowych

12 g/m2

6 g/m2

Dla wszystkich rodzajów gleb i dla obu                   ich warstw

Stosunek K/Mg

bardzo wysoki

wysoki

poprawny

6

3,5-6

3,5

 

Tabela 2. Liczby graniczne zawartości podstawowych makroskładników w liściach borówki wysokiej (Eck 1988) oraz polecane dawki składników

Składnik/dawka składnika

Zakres zawartości składnika w liściach

niski optymalny

wysoki

Zawartość składnika w suchej masie
N (%)

<1,70

1,7 – 2,50

> 2,50

Dawka N (kg/ha)

80-120

60-80

0-60

P (%)

< 0,12

0,12-0,40

> 0,40

Dawka P2O5 (kg/ha)

50

0

0

K (%)

<0,30

0,30-0,65

> 0,65

Dawka K2O (kg/ha)

80-120

50-80

0

Mg (%)

<0,10

0,10-0,25

> 0,26

Dawka MgO (kg/ha)

60

0

0

 

Tabela 3. Orientacyjne dawki S wymagane do obniżenia odczynu gleby do wartości 4,0

Aktualny odczyn gleby

Kategoria agronomiczna gleby

Lekka

Średnia

Ciężka

Dawka S (kg/ha)

4,5

150-200

400-500

500-600

5,0

300-350

900-1000

1000-1100

5,5

450-500

1300-1400

1500-1600-

6,0

500-600

1700-1800

1800-1900

6,5

750-850

2200-2300

2500-2600

Źródło: Materiał opracowany przez Dr Tomasza Krupę, na potrzeby katalogu sadowniczego ‘ 22.